Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Доставка чрез покупка на технически средства – специализирани предпазни ограждения „тръбно-решетъчни парапети“ и техните елементи, за нуждите на второстепенен разпоредител с бюджет на община Ямбол - Общинско предприятие (ОП) „Комунални и обредни дейности” с адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” № 2”

„Доставка чрез покупка на технически средства – специализирани предпазни ограждения „тръбно-решетъчни парапети“ и техните елементи, за нуждите на второстепенен разпоредител с бюджет на община Ямбол - Общинско предприятие (ОП) „Комунални и обредни дейности” с адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” № 2”

прекратена 9070919/2017-11-29 Публикувал: Даниела Желева
На основание чл. 193 от ЗОП на 18.12.2017 г. e публикуванo СЪОБЩЕНИЕ за прекратяване на обществената поръчка. ================================================================================================================= На основание чл. 97, ал. 4, изр. второ от ППЗОП на 08.12.2017 г. e публикуван Протокол от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти. ================================================================================================================= „Доставка чрез покупка на технически средства – специализирани предпазни ограждения „тръбно-решетъчни парапети“ и техните елементи, за нуждите на второстепенен разпоредител с бюджет на община Ямбол - Общинско предприятие (ОП) „Комунални и обредни дейности” с адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” № 2”

Файлове към обществената поръчка

 

Обява за ОП ID 9070919.pdf

PDF файл; 1.36 MB
Дата на публикуване: 29.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 29.11.2017 г.
 
Дата на публикуване: 29.11.2017 г.
 

образци ОП 9070919.docx

DOCX файл; 85.3 KB
Дата на публикуване: 29.11.2017 г.
 

Протокол № 1 (7).pdf

PDF файл; 2.18 MB
Дата на публикуване: 08.12.2017 г.
 

СЪОБЩЕНИЕ (6).pdf

PDF файл; 1.21 MB
Дата на публикуване: 18.12.2017 г.

Връзки към сайта на АОП