Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнението на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол по четири обособени позиции”

„Избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнението на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол по четири обособени позиции”

затворена 00339-2018-0002/2018-02-15 Публикувал: Свилен Раднев
„Избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнението на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Ямбол, к-с „Хале“, бл.14“ Обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр. Ямбол, к-с „Диана“, бл.10“ Обособена позиция № 3 „Сграда с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев”, бл. 19“ Обособена позиция № 4 „Сграда с административен адрес гр.Ямбол ул. „Стара планина”, бл. 1“

Файлове към обществената поръчка

 

Документация

PDF файл; 6.78 MB
Дата на публикуване: 17.02.2018
 

Приложение № 1

PDF файл; 3.36 MB
Дата на публикуване: 17.02.2018
 

Приложение № 2

PDF файл; 3.39 MB
Дата на публикуване: 17.02.2018
 

Приложение № 3

PDF файл; 3.36 MB
Дата на публикуване: 17.02.2018
 

Приложение № 4

PDF файл; 3.36 MB
Дата на публикуване: 17.02.2018
 

Приложение № 5.pdf

PDF файл; 4.07 MB
Дата на публикуване: 17.02.2018
 

Приложение № 6.pdf

PDF файл; 1.29 MB
Дата на публикуване: 17.02.2018
 
Дата на публикуване: 17.02.2018
 

Решение

PDF файл; 1.35 MB
Дата на публикуване: 19.02.2018
 

Обявление

PDF файл; 3.78 MB
Дата на публикуване: 19.02.2018
 
Дата на публикуване: 06.03.2018
 

Разяснение №1.pdf

PDF файл; 105 KB
Дата на публикуване: 06.03.2018
 

Разяснение №2.pdf

PDF файл; 142 KB
Дата на публикуване: 06.03.2018
 
Дата на публикуване: 23.10.2018
 
Дата на публикуване: 23.10.2018
 
Дата на публикуване: 23.10.2018
 
Дата на публикуване: 25.10.2018
 
Дата на публикуване: 07.11.2018
 
Дата на публикуване: 27.12.2018
 
Дата на публикуване: 27.12.2018
 
Дата на публикуване: 27.12.2018
 
Дата на публикуване: 27.12.2018
 
Дата на публикуване: 10.01.2019
 
Дата на публикуване: 10.01.2019
 
Дата на публикуване: 10.01.2019
 
Дата на публикуване: 22.01.2019
 
Дата на публикуване: 21.03.2019
 

Протокол № 13.pdf

PDF файл; 288 KB
Дата на публикуване: 21.03.2019
 
Дата на публикуване: 21.03.2019
 
Дата на публикуване: 21.03.2019

Връзки към сайта на АОП