Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Обществена поръчка по реда на чл.26 от Закона за обществените поръчки с предмет Доставка чрез покупко-продажба на моторни превозни средства втора употреба за нуждите на социална услуга Дом за стари хора и Домашен социален патронаж, Комплекс за социални услуги за деца и възрастни, Общинско предприятие Платени зони за паркиране, Общинско предприятие Паркове и зони за отдих по обособени позиции

Обществена поръчка по реда на чл.26 от Закона за обществените поръчки с предмет Доставка чрез покупко-продажба на моторни превозни средства втора употреба за нуждите на социална услуга Дом за стари хора и Домашен социален патронаж, Комплекс за социални услуги за деца и възрастни, Общинско предприятие Платени зони за паркиране, Общинско предприятие Паркове и зони за отдих по обособени позиции

затворена 9074275/2018-03-26 Публикувал: Мариана Петрова
Доставка чрез покупко - продажба на моторни превозни средства - Специализиран автомобил /БУС/ с падащ борд и товарен БУС втора употреба - за нуждите на социалната услуга „Дом за стари хора и Домашен социален патронаж“ гр. Ямбол, специализиран автомобил /БУС/ с падащ борд втора употреба - за нуждите на „Комплекс за социални услуги за деца и възрастни“ гр. Ямбол, лек автомобил втора употреба - за нуждите на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“ гр. Ямбол, и автомобил Самосвал втора употреба – за нуждите на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих“ гр. Ямбол

Файлове към обществената поръчка

 

Документация

PDF файл; 431 KB
Дата на публикуване: 26.03.2018 г.
 

Проект на договор

PDF файл; 177 KB
Дата на публикуване: 26.03.2018 г.
 

Обява

PDF файл; 162 KB
Дата на публикуване: 26.03.2018 г.
 

Информация

PDF файл; 44.1 KB
Дата на публикуване: 26.03.2018 г.
 
Дата на публикуване: 26.03.2018 г.
 
Дата на публикуване: 26.03.2018 г.
 

Протокол №1.pdf

PDF файл; 644 KB
Дата на публикуване: 16.05.2018 г.

Връзки към сайта на АОП