Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет „Доставка чрез закупуване на строителни и ВиК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея“

Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет „Доставка чрез закупуване на строителни и ВиК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея“

прекратена 9075251/2018-04-24 Публикувал: Мариана Петрова
Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет „Доставка чрез закупуване на строителни и ВиК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея“

Файлове към обществената поръчка

 

Документация

PDF файл; 464 KB
Дата на публикуване: 24.04.2018
 
Дата на публикуване: 24.04.2018
 

Обява

PDF файл; 3.50 MB
Дата на публикуване: 24.04.2018
 

Образци

PDF файл; 9.61 MB
Дата на публикуване: 24.04.2018
 
Дата на публикуване: 24.04.2018
 
Дата на публикуване: 24.04.2018
 
Дата на публикуване: 24.04.2018
 
Дата на публикуване: 27.04.2018

Връзки към сайта на АОП