Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Покана до определени лица с предмет „Доставка чрез закупуване на един брой специализиран автомобил /БУС/ с падащ борд втора употреба - за нуждите на „Комплекс за социални услуги за деца и възрастни“ гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 120“

Покана до определени лица с предмет „Доставка чрез закупуване на един брой специализиран автомобил /БУС/ с падащ борд втора употреба - за нуждите на „Комплекс за социални услуги за деца и възрастни“ гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 120“

затворена 2801-07305/2018-04-25 Публикувал: Свилен Раднев
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП, ЧРЕЗ ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА С ПРЕДМЕТ: „Доставка чрез закупуване на един брой специализиран автомобил /БУС/ с падащ борд втора употреба - за нуждите на „Комплекс за социални услуги за деца и възрастни“ гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 120“

Файлове към обществената поръчка

 

Покана

PDF файл; 424 KB
Дата на публикуване: 25.04.2018
 

Образци

PDF файл; 339 KB
Дата на публикуване: 25.04.2018
 
Дата на публикуване: 25.04.2018
 
Дата на публикуване: 25.04.2018
 
Дата на публикуване: 25.04.2018
 

Протокол № 1 (8).pdf

PDF файл; 786 KB
Дата на публикуване: 10.05.2018

Връзки към сайта на АОП