Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет Доставка чрез закупуване на строителни и ВиК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея

Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет Доставка чрез закупуване на строителни и ВиК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея

отворена 9075710/2018-05-04 Публикувал: Мариана Петрова
Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка чрез закупуване на строителни и ВиК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея“ ================================================================================================================= СЪОБЩЕНИЕ: Предвид обстоятелството, че до изтичане на първоначално определения срок за подаване на оферти във връзка с информацията с ID 9075710/2018-05-04 са получени по-малко от три оферти, и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП се удължава първоначалния срок за подаване на оферти. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 21.05.2018 г. в 11:00 часа в сградата на Община Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7, ст. 431. Информацията за удължаване на първоначалния срок е публикувана на официалната страница на АОП, раздел ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ, като линкът за достъп е http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9076093

Файлове към обществената поръчка

 

Документация

PDF файл; 466 KB
Дата на публикуване: 04.05.2018 г.
 

Образци

PDF файл; 272 KB
Дата на публикуване: 04.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 04.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 04.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 04.05.2018 г.
 

Проект на договор

PDF файл; 375 KB
Дата на публикуване: 04.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 04.05.2018 г.
 

Обява

PDF файл; 175 KB
Дата на публикуване: 04.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 15.05.2018 г.
 

Протокол № 1 и № 2

PDF файл; 246 KB
Дата на публикуване: 28.05.2018 г.

Връзки към сайта на АОП