Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Ямбол, дейностите към нея и второстепенните разпоредители с бюджет към Община Ямбол”

Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Ямбол, дейностите към нея и второстепенните разпоредители с бюджет към Община Ямбол”

възложена 9075943/2018-05-11 Публикувал: Даниела Желева
СЪОБЩЕНИЕ: Предвид обстоятелството, че до изтичане на първоначално определения срок за подаване на оферти във връзка с информацията с ID 90755943/2018-05-11 са получени по-малко от три оферти, и на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП се удължава първоначалния срок за подаване на оферти. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 28.05.2018 г. в 14:00 часа в сградата на Община Ямбол, на адрес: гр. Ямбол, ул. "Г. С. Раковски" № 7, ст. 431. Информацията за удължаване на първоначалния срок е публикувана на официалната страница на АОП, раздел ИНФОРМАЦИИ ЗА ОБЯВИ, като линкът за достъп е http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9076326 ================================================================================================================= Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Ямбол, дейностите към нея и второстепенните разпоредители с бюджет към Община Ямбол”.

Файлове към обществената поръчка

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ (27).pdf

PDF файл; 798 KB
Дата на публикуване: 11.05.2018 г.
 

Образци (16).pdf

PDF файл; 1.07 MB
Дата на публикуване: 11.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 11.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 11.05.2018 г.
 

Образци (5).docx

DOCX файл; 127 KB
Дата на публикуване: 11.05.2018 г.
 

ОБЯВА (11).pdf

PDF файл; 400 KB
Дата на публикуване: 11.05.2018 г.
 

Ценово_24.04..xlsx

XLSX файл; 28.4 KB
Дата на публикуване: 11.05.2018 г.
 

Протокол № 1

PDF файл; 191 KB
Дата на публикуване: 04.06.2018 г.
 

Договор

PDF файл; 1.82 MB
Дата на публикуване: 10.08.2018 г.
 
Дата на публикуване: 10.08.2018 г.
 
Дата на публикуване: 10.08.2018 г.

Връзки към сайта на АОП