Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Покана до определени лица с предмет: „Доставка чрез закупуване на един брой специализиран автомобил /БУС/ с падащ борд втора употреба - за нуждите на социални услуги „Дом за стари хора и Домашен социален патронаж“ гр. Ямбол, ул. „Д-р Дончев“ № 12

Покана до определени лица с предмет: „Доставка чрез закупуване на един брой специализиран автомобил /БУС/ с падащ борд втора употреба - за нуждите на социални услуги „Дом за стари хора и Домашен социален патронаж“ гр. Ямбол, ул. „Д-р Дончев“ № 12

затворена 2801-08728/2018-05-17 Публикувал: Даниела Желева
Oбществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП чрез покана до определени лица на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Доставка чрез закупуване на един брой специализиран автомобил /БУС/ с падащ борд втора употреба - за нуждите на социални услуги „Дом за стари хора и Домашен социален патронаж“ гр. Ямбол, ул. „Д-р Дончев“ № 12

Файлове към обществената поръчка

 

Покана

PDF файл; 773 KB
Дата на публикуване: 17.05.2018 г.
 

ОБРАЗЦИ

PDF файл; 602 KB
Дата на публикуване: 17.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 17.05.2018 г.
 

Проект на договор

PDF файл; 375 KB
Дата на публикуване: 17.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 17.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 11.06.2018 г.

Връзки към сайта на АОП