Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет „Изпълнение на СМР във връзка с ремонт на санитарен възел, подмяна на дограма и ремонт на учебни стаи на ОУ „Христо Смирненски“, гр.Ямбол, ул.“Търговска“ №79, и ремонт на санитарни възли и на учебни стаи на ОУ „Димчо Дебелянов“, гр.Ямбол, ул.“Хан Тервел“ №2, по две обособени позиции“

Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет „Изпълнение на СМР във връзка с ремонт на санитарен възел, подмяна на дограма и ремонт на учебни стаи на ОУ „Христо Смирненски“, гр.Ямбол, ул.“Търговска“ №79, и ремонт на санитарни възли и на учебни стаи на ОУ „Димчо Дебелянов“, гр.Ямбол, ул.“Хан Тервел“ №2, по две обособени позиции“

изпълнен 9078874 /2018-07-25 Публикувал: Свилен Раднев
Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП чрез събиране на оферти на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: „Изпълнение на СМР във връзка с ремонт на санитарен възел, подмяна на дограма и ремонт на учебни стаи на ОУ „Христо Смирненски“, гр.Ямбол, ул.“Търговска“ №79, и ремонт на санитарни възли и на учебни стаи на ОУ „Димчо Дебелянов“, гр.Ямбол, ул.“Хан Тервел“ №2, по две обособени позиции“ Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, както следва: а) Обособена позиция № 1 „Текущ ремонт на санитарен възел, подмяна на дограма и текущ ремонт на учебни стаи на II етаж – ОУ „Христо Смирненски“, гр.Ямбол, ул.“Търговска“ №79, с идентификатор 87374.526.31.1 по КК на гр.Ямбол“ б) Обособена позиция № 2 „Текущ ремонт на санитарни възли и учебни стаи на I, II и III етаж – ОУ „Димчо Дебелянов“, гр.Ямбол, ул.“Хан Тервел“ №2, с идентификатор 87374.538.122.1 по КК на гр.Ямбол“

Файлове към обществената поръчка

 

Обява

PDF файл; 24.4 MB
Дата на публикуване: 25.07.2018
 

Документация

PDF файл; 259 KB
Дата на публикуване: 25.07.2018
 
Дата на публикуване: 25.07.2018
 
Дата на публикуване: 25.07.2018
 
Дата на публикуване: 25.07.2018
 
Дата на публикуване: 25.07.2018
 

КС Приложение 3

XLS файл; 56.0 KB
Дата на публикуване: 25.07.2018
 

КС Приложение 4

XLSX файл; 27.3 KB
Дата на публикуване: 25.07.2018
 
Дата на публикуване: 25.07.2018
 
Дата на публикуване: 13.08.2018
 
Дата на публикуване: 15.08.2018

Връзки към сайта на АОП