Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: "Доставка чрез закупуване на строителни и ВИК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея"

"Доставка чрез закупуване на строителни и ВИК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея"

отворена 9091282/2019-08-12 Публикувал: Мариана Петрова
"Доставка чрез закупуване на строителни и ВИК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея"

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.

Връзки към сайта на АОП