Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » varhiv_k

ВИДЕО АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ

 

 

Сесия БФ ОИКДОУСОС ТУИТЕ ОСМД ЗСДСИ КЧДКТ ЗОРПК ЗПКОНПИ
XXI 28.06.2017 27.06.2017 26.06.2017 27.06.2017     -     27.06.2017 26.06.2017  -
   - 29.06.2017  -  - -  -  -  -
XXII 27.07.2016 - 26.07.2017 27.07.2017 - 28.07.2017 27.07.2017  -
- 28.08.2017 25.08.2017 29.08.2017  31.08.2017   21.08.2017 31.08.2017 29.08.2017  -
 XXIII - 25.09.2017 26.09.2017 26.09.2017   26.09.2017 25.09.2017  -
  27.09.2017  -  -  -  -
XXIV 24.10.2017  25.10.2017  23.10.2017 24.10.2017 18.10.2017 24.10.2017 24.10.2017  -
XXV 07.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 08.11.2017 09.11.2017  -
 XXVI 20.11.2017  20.11.2017 - - - - -  -
 XXVII 06.12.2017 05.12.2017 05.12.2017 05.12.2017 04.12.2017 05.12.2017 05.12.2017  -
XXVIII 20.12.2017 21.12.2017 21.12.2017 21.12.2017 20.12.2017 21.12.2017 21.12.2017  -
 XXIX 29.01.2018 25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018  -
XXX  22.02.2018   21.02.2018  21.02.2018  22.02.2018   22.02.2018   22.02.2018 23.02.2018  -
XXXI 26.03.2018 22.03.2018 26.03.2018  23.03.2018 26.03.2018  27.08.2018  26.03.2018  -
XXXII 25.04.2018 24.04.2018 24.04.2018  24.04.2018 25.04.2018  19.04.2018 24.04.2018 25.04.2018
 XXXIII - 18.05.2018  16.05.2018 - - - 17.05.2018 -
XXXIV  26.06.2018 26.06.2018 -  -  20.06.2018   25.06.2018 25.06.2018 25.06.2018
 XXXV  25.07.2018 24.07.2018 24.07.2018 - 18.07.2018  - 25.07.2018  -
 XXXVI 30.08.2018 27.08.2018 29.08.2018  28.08.2018 29.08.2018  28.08.2018 14.08.2018 30.08.2018
 XXXVII 23.10.2018    25.10.2018 23.10.2018    25.10.2018 25.10.2018  25.10.2018
 XXXVIII             05.11.2018  
XXXIX  26.11.2018 23.11.2018 26.11.2018 23.11.2018 22.11.2018 23.11.2018   26.11.2018