Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » varhiv_k

ВИДЕО АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ

 

 

Сесия БФ ОИКДОУСОС ТУИТЕ ОСМД ЗСДСИ КЧДКТ ЗОРПК ЗПКОНПИ
XXI 28.06.2017 27.06.2017 26.06.2017 27.06.2017     -     27.06.2017 26.06.2017  -
   - 29.06.2017  -  - -  -  -  -
XXII 27.07.2016 - 26.07.2017 27.07.2017 - 28.07.2017 27.07.2017  -
- 28.08.2017 25.08.2017 29.08.2017  31.08.2017   21.08.2017 31.08.2017 29.08.2017  -
 XXIII - 25.09.2017 26.09.2017 26.09.2017   26.09.2017 25.09.2017  -
  27.09.2017  -  -  -  -
XXIV 24.10.2017  25.10.2017  23.10.2017 24.10.2017 18.10.2017 24.10.2017 24.10.2017  -
XXV 07.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 08.11.2017 09.11.2017  -
 XXVI 20.11.2017  20.11.2017 - - - - -  -
 XXVII 06.12.2017 05.12.2017 05.12.2017 05.12.2017 04.12.2017 05.12.2017 05.12.2017  -
XXVIII 20.12.2017 21.12.2017 21.12.2017 21.12.2017 20.12.2017 21.12.2017 21.12.2017  -
 XXIX 29.01.2018 25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018  -
XXX  22.02.2018   21.02.2018  21.02.2018  22.02.2018   22.02.2018   22.02.2018 23.02.2018  -
XXXI 26.03.2018 22.03.2018 26.03.2018  23.03.2018 26.03.2018  27.08.2018  26.03.2018  -
XXXII 25.04.2018 24.04.2018 24.04.2018  24.04.2018 25.04.2018  19.04.2018 24.04.2018 25.04.2018
 XXXIII - 18.05.2018  16.05.2018 - - - 17.05.2018 -
XXXIV  26.06.2018 26.06.2018 -  -  20.06.2018   25.06.2018 25.06.2018 25.06.2018
 XXXV  25.07.2018 24.07.2018 24.07.2018 - 18.07.2018  - 25.07.2018  -
 XXXVI 30.08.2018 27.08.2018 29.08.2018  28.08.2018 29.08.2018  28.08.2018 14.08.2018 30.08.2018
 XXXVII 23.10.2018    25.10.2018 23.10.2018    25.10.2018 25.10.2018  25.10.2018
 XXXVIII             05.11.2018  
XXXIX  26.11.2018 23.11.2018 26.11.2018 23.11.2018 22.11.2018 23.11.2018   26.11.2018
XL  27.12.2018 20.12.2018  21.12.2018 21.12.2018 27.12.2018   21.12.2018 27.12.2018
XLI 28.01.2019  29.01.2019 28.01.2019 28.01.2019 28.01.2019  28.01.2019 28.01.2019  
 XLII 26.02.2019 25.02.2019 25.02.2019 22.02.2019  

22.02.2019

21.02.2019 25.02.2019
 XLIII             07.03.2019  
              21.03.2019  
  25.03.2019 25.03.2019  25.03.2019  26.03.2019  25.03.2019 26.03.2019 25.03.2019  25.03.2019
              29.03.2019  
XLIV 22.04.2019  18.04.2019 18.04.2019 19.04.2019  17.04.2019  15.04.2019 18.04.2019 22.04.2019
XLV   22.05.2019  23.05.2019    22.05.2019   23.05.2019  
XLVI 04.06.2019 04.06.2019  04.06.2019  04.06.2019   04.06.2019 04.06.2019   04.06.2019 04.06.2019 
XLVIII  24.07.2019 23.07.2019  24.07.2019 24.07.2019 18.07.2019 24.07.2019  24.07.2019 24.07.2019
 XLIX 27.08.2019 27.08.2019 26.08.2019 26.08.2019 26.08.2019 26.08.2019  27.08.2019 26.08.2019