Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » varhiv_k

ВИДЕО АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ

 

 

Сесия БФ ОИКДОУСОС ТУИТЕ ОСМД ЗСДСИ КЧДКТ ЗОРПК
XXI 28.06.2017 27.06.2017 26.06.2017 27.06.2017     -     27.06.2017 26.06.2017
   - 29.06.2017  -  - -  -  -
XXII 27.07.2016 - 26.07.2017 27.07.2017 - 28.07.2017 27.07.2017
- 28.08.2017 25.08.2017 29.08.2017  31.08.2017   21.08.2017 31.08.2017 29.08.2017
 XXIII - 25.09.2017 26.09.2017 26.09.2017   26.09.2017 25.09.2017
  27.09.2017  -  -  -
XXIV 24.10.2017  25.10.2017  23.10.2017 24.10.2017 18.10.2017 24.10.2017 24.10.2017
XXV 07.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 08.11.2017 09.11.2017
 XXVI  20.11.2017  20.11.2017 - - - - -
 XXVII 06.12.2017 05.12.2017 05.12.2017 05.12.2017  04.12.2017 05.12.2017 05.12.2017
XXVIII 20.12.2017 21.12.2017 21.12.2017  21.12.2017 20.12.2017  21.12.2017 21.12.2017
 XXIX

29.01.2018

25.01.2018 25.01.2018  25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018