Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » varhiv_k

ВИДЕО АРХИВ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯМБОЛ

 

 

Сесия БФ ОИКДОУСОС ТУИТЕ ОСМД ЗСДСИ КЧДКТ ЗОРПК
XXI 28.06.2017 27.06.2017 26.06.2017 27.06.2017     -     27.06.2017 26.06.2017
   - 29.06.2017  -  - -  -  -
XXII 27.07.2016 - 26.07.2017 27.07.2017 - 28.07.2017 27.07.2017
- 28.08.2017 25.08.2017 29.08.2017  31.08.2017   21.08.2017 31.08.2017 29.08.2017
 XXIII - 25.09.2017 26.09.2017 26.09.2017   26.09.2017 25.09.2017
  27.09.2017  -  -  -
XXIV 24.10.2017  25.10.2017  23.10.2017 24.10.2017 18.10.2017 24.10.2017 24.10.2017
XXV 07.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 08.11.2017 09.11.2017
 XXVI 20.11.2017  20.11.2017 - - - - -
 XXVII 06.12.2017 05.12.2017 05.12.2017 05.12.2017 04.12.2017 05.12.2017 05.12.2017
XXVIII 20.12.2017 21.12.2017 21.12.2017 21.12.2017 20.12.2017 21.12.2017 21.12.2017
 XXIX 29.01.2018 25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018 25.01.2018
XXX  22.02.2018   21.02.2018  21.02.2018  22.02.2018   22.02.2018   22.02.2018 23.02.2018
XXXI 26.03.2018 22.03.2018 26.03.2018  23.03.2018 26.03.2018  27.08.2018  26.03.2018
XXXII            19.04.2018