Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Еко Води

Обявление с рег. № О-0076 от 19.02.2020 относно Водовземане от подземни води в имот с Идентификатор 87374,515,19

Обявление с рег. № О-0515 от 21.10.2019 относно Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение с цел поливане на зелени тревни площи (други цели) в имот с Идентификатор 87374,516,81, от землището на гр. Ямбол.

Обявление с рег. № О-0049 от 18.02.2019 относно Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение с цел водоснабдяване на обект за дестилация спиртни напитки.

 Съобщение за публично обявяване съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите - О-0383 от 28.09.2018г.

Съобщение за публично обявяване за водовземане от р. Тунджа.

Съобщение за публично обявяване за водовземане ПИ с идент. 87374.515.19 по КК на гр. Ямбол.

Съобщение за публично обявяване за свинекомплекс "Свинеграда"