Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Еко Води

 

2021

ПУ – 09 – 25/30.11.2020г. – Проект за санитарно охранителна зона около петнадесет броя тръбни кладенци  и един шахтов кладенец от водовземния участък на ПС „Кабиле“ за водоснабдяване на град Ямбол и селата Кабиле, Завой и Дражево, Община Тунджа, при „В и К“ ЕООд, град Ямбол

Обявление с рег. № О-0112 от 11.03.2021 относно Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение с цел водоснабдяване за други цели в ПИ с идентификатор 87374.516.81

ПУ – 09 – 24/11.11.2020г. – Проект за санитарно охранителна зона около двадесет и девет броя тръбни кладенци от водовземния участък на ПС „Ормана“ за водоснабдяване на град Ямбол и селата Веселиново, Кукорево и Стара река, Община Тунджа, при „В и К“ ЕООд, град Ямбол

 

2020 

Обявление с рег. № О-0394 от 15.10.2020разрешително за ползване на повърхностен воден обект „Изтраждане на нови системи и съоръжения за хидротехничиски пристанищни съоръжения“ – монтиране на три броя кейови съоръжения в бетонираното корито на р. Тунджа.

Обявление с рег. № О-0406 от 22.10.2020 относно изменение на разрешително № 31591206/21.10.18г. Водовземане от подземни води

Обявление с рег. № О-0394 от 15.10.2020

Обявление с рег. № О-0365 от 28.09.2020

Обявление с рег. № О-0346 от 18.09.2020

Обявление с рег. № О-0345 от 18.09.2020 

Обявление с рег. № О-0330 от 09.09.2020 относно ползване на повърхностен воден обект.

Обявление с рег. № О-0328 от 04.09.2020 относно Водовземане от подземни води.

Обявление с рег. № О-0252 от 21.07.2020 относно Водовземане от подземни води.

Обявление с рег. № О-0202 от 12.06.2020 относно Водовземане от подземни води, 3 бр. тръбни кладенци.

Обявление с рег. № О-0076 от 19.02.2020 относно Водовземане от подземни води в имот с Идентификатор 87374,515,19

Обявление с рег. № О-0515 от 21.10.2019 относно Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение с цел поливане на зелени тревни площи (други цели) в имот с Идентификатор 87374,516,81, от землището на гр. Ямбол.

Обявление с рег. № О-0049 от 18.02.2019 относно Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение с цел водоснабдяване на обект за дестилация спиртни напитки.

 Съобщение за публично обявяване съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите - О-0383 от 28.09.2018г.

Съобщение за публично обявяване за водовземане от р. Тунджа.

Съобщение за публично обявяване за водовземане ПИ с идент. 87374.515.19 по КК на гр. Ямбол.

Съобщение за публично обявяване за свинекомплекс "Свинеграда"