Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Уведомление за ползвателите на имоти по чл.37в,ал.3,т.2 от ЗСПЗЗ

 

Обявление  по реда на чл. 72, ал.4 от ППЗСПЗЗ от 03.08.2018 г. 

 

Заповед № РД-07-100 от 21.02.2018 г.

 

Обявление  по реда на чл. 72, ал.4 от ППЗСПЗЗ от 08.08.2017 г.

 

Заповед  № РД-07-104 от 05.04.2017 г. за изменение на Заповед № РД-07-104 от 22.03.2017 г.

 

Заповед № РД-07-083 от 03.02.2017 г.

 

Обявление с рег. № О-0094/08.02.2017 г. по реда на чл. 72, ал.4 от ППЗСПЗЗ

Заповед РД-07-90 от 08.02.2016 на ОД Земеделие

Регистър на имотите от споразумение за стоп. 2015-2016г.

Бели петна от споразумение за стоп. 2015-2016г.

Бели петна на полски пътища и канали от споразумение за стоп. 2015-2016г.

Банкова сметка за полски пътища и канали 2015-2016г.

 

Уведомление за ползвателите на имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ за дължимо рентно плащане за стопанската 2014-2015 година за разпределените им имоти "Бели петна" .