Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Континвест

Обявление

1 Приложения опис

001 Приложение 3 Форма и съдържание на заявлението

002 Авариен план 2018 Ямбол

003 Доклад за безопасност Акуализация

004 1  Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии Акуализация

004 2  Доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии Акуализация

ИАОС входирани документи 12112018

Приложение 1 документи

Приложение 1 извадка от кадастр карта

Приложение 1 площадка неорганични соли

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

Приложение 15

Приложение 16

Приложение 17

Приложение 18

Приложение 19

Приложение 20

Приложение 21