Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Младежки дейности, спорт, туризъм

Младежки дейности, спорт, туризъм

 

КРАТКА ИСТОРИЯ НА СПОРТА В ГР. ЯМБОЛ

ОБЩИНСКА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ЗА СПОРТ

СПОРТЕН КАЛЕНДАР

РЕГИСТЪР НА СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА ЯМБОЛ

РЕГИСТЪР НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ В ОБЩИНА ЯМБОЛ

НОРМАТИВНА УРЕДБА

СПОРТНИ НОВИНИ

120 ГОДИНИ ОРГАНИЗИРАНО ФИЗКУЛТУРНО  ДВИЖЕНИЕ В ЯМБОЛ

АНКЕТА 10-те  НАЙ-ДОБРИ СПОРТИСТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ 2020