Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Покана за публично обсъждане на проекта за бюжет на Община Ямбол за 2021 г.

Покана за публично обсъждане на проекта за бюжет на Община Ямбол за 2021 г.

Проект на бюджет на община Ямбол за 2021 година АКЦЕНТИ

Проект на приходите по бюджета на община Ямбол за 2021 г.

Проект на разходите по бюджета на община Ямбол за 2021 г.

Проект на разчет за финансиране на капиталовите разходи на община Ямбол за 2021 г.