Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Декларации по чл.12 ЗПУКИ

Декларации по чл.12 ЗПУКИ

 

Александър Кунев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Ана Колева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Анелия Господинова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Анна Петрова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Антон Кабрански Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Антония Царева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Атанас Иванов Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Атанаска Атанасова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Биляна Радева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Бистра Марева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Боян Димитров Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Валентин Колев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Валентина Русева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Валентина Петрова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Ваня Ганкова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Ваня Макрева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Ваня Драгнева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Васил Гинчин Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Величка Стоянова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Венцислава Петрова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Вера Велева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Весела Атанасова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Веселин Вълчев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Веселина Иванова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Веска Димитрова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Виктория Спасова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Вишка Янкова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Габриела Цоклинова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Галина Ангелова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Галина Караджова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Галя Генчева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Ганка Чобанова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Ганка Ганчева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Генади Божков Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Георги Георгиев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Георги Узунов Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Георги Балахуров Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Георги Дянков Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Господин Зурлев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Господинка Демирева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Даниела Генова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Даниела Иванова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Даниела Желева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Даниела Петрова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Данка Камбарева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Денислав Петров Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Деница Димитрова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Десислава Чавдарова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Диана Аркова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Диана Тодорова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Димитринка Иванова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Димитринка Георгиева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Димитър Данев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Димитър Илиев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Димитър Спасов Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Димитър Събев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Димка Иванова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Добринка Николова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Донка Арнаудова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Екатерина Ангелова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Елена Балчева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Елена Динева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Елеонора Иванова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Елица Главчева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Жана Георгиева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Женя Колева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Живка Желязкова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Здравка Терзиева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Златка Кремакова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Златко Златев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Зорница Христова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Ивайло Дуков Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Иван Иванов Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Иван Петров Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Иван Драгоев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Иванка Пехливанова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Ивелина Новакова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Илиана Бицова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Илиана Иванова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Илия Ингилизов Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Искрен Шанов Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Йонита Иванова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Йорданка Павлова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Калоян Анастасов Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Калинка Алексиева-Кирова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Камен Андонов Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Камелия Дунева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Кирил Иванов Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Красимир Николов Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Красимир Данев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Красимира Петрова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Кънчо Кънев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Лидия Кръстева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Любка Стойнова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Магдалена Карлова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Малина Трингова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Маргарита Георгиева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Маргарита Тодорова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Мариана Обретенова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Мариана Петрова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Мариана Пенева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Марина Монева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Мария Караиванова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Мария Паспалджиева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Мария Дончева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Мария Желева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Мария Славкова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Мария Димитрова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Марияна Георгиева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Марияна Чанкова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Милена Алексиева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Милена Иванова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Милка Димитрова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Митошка Янкова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Надежда Димитрова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Надя Георгиева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Неда Бъчварова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Недялка Деевска Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Недялка Танева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Никола Деянов Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Нина Димова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Ниязи Ашиков Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Павлина Панкова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Пепа Василева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Петя Желязкова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Петя Господинова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Пламен Пенев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Пламена Панкова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Пламена Стоянова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Полина Миланова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Радина Радева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Радка Петкова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Радостин Евтимов Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Райна Събева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Ренета Реванска Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Росен Русев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Росица Енчева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Румен Петров Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Румяна Аврамова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Свилен Раднев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Севдалина Пеева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Севдалина Кръстева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Сергей Бъчваров Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Сияна Кисьова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Слав Жеков Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Снежан Минков Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Стамена Събева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Станимир Георгиев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Станимир Ставрев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Стефан Колев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Стефка Василева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Стефка Димитрова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Стилиян Динев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Стойка Тодорова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Стоян Добрев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Стоян Жечев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Стоян Стоянов Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Стоянка Стамова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Таня Димитрова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Таня Ишкетиева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Таня Иванова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Таня Стоева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Татяна Георгиева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Татяна Желева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Теодорина Рускова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Теменужка Белчева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Теньо Боев Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Филип Филипов Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Христина Христова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Христина Дунакова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Цветелина Бринкова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Яна Желязкова Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
Янка Василева Декларация по чл.12, т.1 Декларация по чл.12, т.2
   

 

Имената и подписите са заличени съгласно ЗЗЛД.