Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Договор: Договор за извършване на СМР на общински обект Текущ ремонт на ВиК инсталация на питейна фонтанка пред бивш магазин Югоагент

Договор за извършване на СМР на общински обект Текущ ремонт на ВиК инсталация на питейна фонтанка пред бивш магазин Югоагент

действащ ДГ/04-00011 - 21.03.2015 Г./2015-04-09 Публикувал: Малина Трингова
Договор от 21.03.2015 г. с Хидросвят ООД за извършване на СМР на общински обект Текущ ремонт на ВиК инсталация на питейна фонтанка пред бивш магазин Югоагент

Файлове към договора

 
Дата на публикуване: 17.04.2015