Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Договор: „Изграждане на клетка 1 и съпътстваща инфраструктура и съоръжения за регионална система за управление на отпадъците –регион Ямбол

„Изграждане на клетка 1 и съпътстваща инфраструктура и съоръжения за регионална система за управление на отпадъците –регион Ямбол

действащ 12/07.04.2015г./2015-05-07 Публикувал: Мария Паспалджиева
Изпълнение на строително-монтажните работи, включително работни чертежи, доставки на оборудване и материали, строителство и монтажни работи в съответствие с одобрените проекти, въвеждане в експлоатация, включително единични и общи изпитвания и отстраняване на дефекти, констатирани през периода за съобщаване на дефекти на клетка 1 на регионалното депо.

Файлове към договора

 

Dogovor_12_07.04.15.zip

ZIP файл; 150 MB
Дата на публикуване: 07.05.2015
 
Дата на публикуване: 31.07.2015
 
Дата на публикуване: 30.09.2015
 
Дата на публикуване: 05.11.2015
 
Дата на публикуване: 08.12.2015
 
Дата на публикуване: 06,01,2016