Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Договор: Извършване на одит по проект

Извършване на одит по проект

изпълнен 71/01.10.2014/2015-07-31 Публикувал: Мария Паспалджиева
В резултат от изпълнението на услугата трябва да бъдат изготвяни одиторски доклади, които биват два вида: за извършен „текущ одит”, които ще се представят от одитора по време на текущото изпълнение на проекта и ще бъдат неразделна част от всяко Междинно искане за средства от страна на Възложителя към МОСВ и за извършен „окончателен одит”, който доклад се изготвя в края на проекта и се представя от Възложителя на МОСВ с Окончателното искане за средства.

Файлове към договора

 

Dogovor.pdf

PDF файл; 5.08 MB
 

Tehn.predl 261_307.pdf

PDF файл; 17.8 MB
 

tehn.spec.pdf

PDF файл; 4.58 MB
 

Cena.pdf

PDF файл; 1.20 MB
 

Garancia.pdf

PDF файл; 166 KB
 

Tehn.predl 202_260-1.pdf

PDF файл; 3.99 MB
 

Tehn.predl 202_260-2.pdf

PDF файл; 3.85 MB
 
Дата на публикуване: 31.08.2015
 
Дата на публикуване: 30.09.2015
 
Дата на публикуване: 05.11.2015
 
Дата на публикуване: 06.01.2016
 
Дата на публикуване: 15.01.2016