Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Договори
Профил на купувача » Обществени поръчки

Договори

Договори, сключени по реда на чл.14, ал.5 от Закона за обществените поръчки.

Показване на резултати 31 - 39 от 39 намерени

действащ Договор за изработване и внедряване на софтуерна информационна система за контрол на автобусния транспорт

ДГ/05-000122/2014-12-19 Договор с „МУСАТ” АД за изработване и внедряване на софтуерна информационна система за контрол на автобусния транспорт

действащ Договор за разширена поддръжка на продуктите

ДГ/02-00040/2014-12-15 Договор с "АРМСОФТ Ц" ЕООД за разширена поддръжка на продуктите "ARMSOFT ACTWARE" и ЛБД "Население" .

действащ Договор за абонаментна поддръжка на програмен продукт ЕлАрДо

ДГ/02-00041/2014-12-15 Договор с „АКТОПИС БГ” ЕООД за абонаментна поддръжка на програмен продукт ЕлАрДо

действащ Договор за абонаментно обслужване на системите с повишена опасност на обект община Ямбол - котелно.

ДГ/04-00077-12.11.2014 г./2014-12-04 Договор за абонаментно обслужване на системите с повишена опасност на обект - Община Ямбол - котелно с един котел тип […]

действащ Договор за абонаментно обслужване на системите с повишена опасност.

ДГ/04-00076 - 12.11.2014 г./2014-12-04 Договор за абонаментно обслужване на системите с повишена опасност на обект зала Диана /котелно с два котела/ и обект Стадион […]

действащ Договор за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, описани в Приложение 1

ДГ/04-00073 от 04.11.2014 г./2014-12-04 В чл. 15 от договора е записано, че неразделна част от него са Приложение 1 "Списък на сгради, подлежащи на […]

действащ Договор за пребоядисване и освежаване на помещението на Областен информационен център - гр. Ямбол

ДГ/03-0032 от 26.11.2014/2014-12-03 Пребоядисване и освежаване на помещението на Областен информационен център - гр. Ямбол

действащ Договор за оценка и сертификация по международен стандарт ISO 9001:2008

ДГ/02-00039 - 21.11.2014 г./2014-11-28 Договор за оценка и сертификация по международен стандарт ISO 9001:2008

действащ Договор за авторски надзор на обект

ДГ/03-00030/23.10.2014/2014-11-20 Упражняване на авторски надзор, съгласно чл. 162, ал.2 от Закона за устройство на територията
« 1 2 3 4 »