Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » ГОДИШНИ ОТЧЕТИ ПО ЗЕЕ

 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И СТРОИТЕЛСТВОТО

  ГОДИШНИ ОТЧЕТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
      (В изпълнение на изискванията на чл. 12, ал. 9 от ЗЕЕ)

 

Годишен отчет на община Ямбол за 2019 г.

 

Годишен отчет на община Ямбол за 2018 г.

 

Годишен отчет на община Ямбол за 2017 г.

 

Годишен отчет на община Ямбол за 2016 г.