Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

В изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от ЗПФ публикуваме ежемесечните отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз:


Отчет на ОБЩИНА ЯМБОЛ към 31.01.2014г.
Отчет на ОБЩИНА ЯМБОЛ към 28.02.2014г.

Отчет на ОБЩИНА ЯМБОЛ към 31.03.2014г.
Отчет на ОБЩИНА ЯМБОЛ към 30.04.2014г.
Отчет на ОБЩИНА ЯМБОЛ към 31.05.2014г.
Отчет на ОБЩИНА ЯМБОЛ към 30.06.2014г.
Отчет на ОБЩИНА ЯМБОЛ към 31.07.2014г.
Отчет на ОБЩИНА ЯМБОЛ към 31.08.2014г.
Отчет на ОБЩИНА ЯМБОЛ към 30.09.2014г.
Отчет на ОБЩИНА ЯМБОЛ към 30.10.2014г.
Отчет на ОБЩИНА ЯМБОЛ към 30.11.2014г.
Отчет на ОБЩИНА ЯМБОЛ към 31.12.2014г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета 31.01.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2015г
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 28.02.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 28.02.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.04.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.05.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2015г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2015г.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2015г.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.07.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2015г

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2015г.   
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.08.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.08.2015г

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.10.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.10.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.11.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.11.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.12.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.12.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.12.2015г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 29.02.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 29.02.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 29.02.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.04.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.05.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.07.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.08.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.08.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.10.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.10.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.11.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.11.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2016г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 28.02.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 28.02.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.04.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2017г.


Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.05.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2017г.


Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2017г.


Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.07.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.07.2017г.


Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.08.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.08.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.08.2017г.


Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.09.2017г.


Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.10.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.10.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.10.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.11.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.11.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.11.2017г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.12.2017г.


Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.01.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 28.02.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 28.02.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 28.02.2018г.


Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.03.2018г.


Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.04.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.04.2018г.


Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.05.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.05.2018г.


Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.06.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.07.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.07.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.08.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.08.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.08.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.09.2018г.


Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.10.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.10.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.10.2018г.


Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.11.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.11.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.11.2018г.

Месечен отчет за касовоизпълнение на бюджета към 31.12.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.12.2018г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.01.2019г.


Месечен отчет за
касово изпълнение на бюджета към 28.02.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 28.02.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 28.02.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 28.02.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства към 28.02.2019г.


Месечен
отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.03.2019г.


Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.04.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.04.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.05.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.05.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.06.2019г.


Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.07.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.07.2019г.


Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.08.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.08.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.08.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.09.2019г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.10.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.10.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.10.2019г.