Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

МЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

В изпълнение на изискванията на чл. 133, ал. 4 от ЗПФ публикуваме ежемесечните отчети за изпълнението на бюджета, включително за сметките за средства от Европейския съюз:

 

2021

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2021г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 28.02.2021г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 28.02.2021г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 28.02.2021г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 28.02.2021г.
Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с Covid-19 към 28.02.2021г.

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2021г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2021г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.01.2021г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.01.2021г.
Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с Covid-19 към 31.01.2021г.

 

2020

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.12.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.12.2020г.
Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с Covid-19 към 31.12.2020г.

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.11.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.11.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.11.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.11.2020г.
Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с Covid-19 към 30.11.2020г.

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.10.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.10.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.10.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.10.2020г.
Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с Covid-19 към 31.10.2020г.

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.09.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.09.2020г.
Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с Covid-19 към 30.09.2020г.

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.08.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.08.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.08.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.08.2020г.
Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с Covid-19 към 31.08.2020г.

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2020г.

Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.07.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.07.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.07.2020г.
Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с Covid-19 към 31.07.2020г.

 

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.06.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.06.2020г.
Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с Covid-19 към 30.06.2020г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.05.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.05.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.05.2020г.
Отчет за извършените разходи и източниците за тяхното финансиране във връзка с Covid-19 към 31.05.2020г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.04.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.04.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.04.2020г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.03.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.03.2020г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 29.02.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 29.02.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 29.02.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 29.02.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 29.02.2020г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.01.2020г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.01.2020г.
 
 
2019
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.12.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.12.2019г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.11.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.11.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.11.2019г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.10.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.10.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.10.2019г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.09.2019г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.08.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.08.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.08.2019г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.07.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.07.2019г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.06.2019г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.05.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.05.2019г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.04.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.04.2019г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.03.2019г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 28.02.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 28.02.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 28.02.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства към 28.02.2019г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2019г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.01.2019г.
 
 
2018
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.12.2018г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.11.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.11.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.11.2018г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.10.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.10.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.10.2018г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.09.2018г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.08.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.08.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.08.2018г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.07.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.07.2018г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.06.2018г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.05.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.05.2018г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.04.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.04.2018г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.03.2018г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 28.02.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 28.02.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 28.02.2018г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2018г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.01.2018г.
 
 
2017
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.12.2017г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.11.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.11.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.11.2017г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.10.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.10.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.10.2017г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.09.2017г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.08.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.08.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.08.2017г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.07.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.07.2017г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2017г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.05.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2017г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.04.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2017г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2017г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 28.02.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 28.02.2017г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2017г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2017г.
 
 
2016
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2016г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.11.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.11.2016г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.10.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.10.2016г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2016г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.08.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.08.2016г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.07.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2016г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2016г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.05.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2016г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.04.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2016г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2016г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 29.02.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 29.02.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 29.02.2016г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2016г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2016г.
 
 
2015
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2015г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.11.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.11.2015г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.10.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.10.2015г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2015г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.08.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.08.2015г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.07.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.07.2015г.
 
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2015г.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2015г.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2015г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.05.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.05.2015г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.04.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.04.2015г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2015г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 28.02.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 28.02.2015г.
 
Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.01.2015г.
Месечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.01.2015г.