Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

ТРИМЕСЕЧНИ ОТЧЕТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

 
2020
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2020г.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2020г.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2020г.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.12.2020г.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.12.2020г.

 

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.09.2020г.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.09.2020г.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.09.2020г.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.09.2020г.

 

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 30.06.2020г.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 30.06.2020г.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 30.06.2020г.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 30.06.2020г.
 
 
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020г.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.03.2020г.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.03.2020г.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.03.2020г.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.03.2020г.
 
 
2019
Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019г.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от Разплащателна агенция към 31.12.2019г.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от КСФ към 31.12.2019г.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДЕС към 31.12.2019г.
Тримесечен отчет за касово изпълнение на средства от ДМП към 31.12.2019г.