Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Документи » Документи - Други

Други

Сметка за дарения към община Ямбол.

Протокол

Вътрешни правила за получаване и управление на помощи и дарения  в община Ямбол и приложения към тях.

Писмо за уведомяване с Регистрационен № O - 0212 / 25.05.2018 г. за отказ за издаване на виза.

Общ устройствен план на град Ямбол

Правилник за организацията и дейността на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти на територията на Община Ямбол

Съобщение от служба по геодезия, картография и кадастър.

Подбор на неправителствени организации  за изпълнение на дейности по програма на Министерството на здравеопазването. Приложение 1 Приложение 2 Приложение 3 Приложение 4 Приложение 5 Приложение 6

Покана за публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен общински дълг от община Ямбол във връзка с реализирането на проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”

Покана за публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен общински дълг от община Ямбол във връзка с реализирането на проект DIR-51011116-46-130 „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”