Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Документи » Заповеди

Заповеди

Заповед № РД/02-00498 от 15.06.2020 за принудително преместване на излезли от употреба МПС

Заповед № РД/02-00355 от 24.04.2020 за принудително преместване на излезли от употреба МПС

  Заповед № РД/02-00880 от 20.10.2020г. относно утвърждаване на вътрешни правила за организация на деловодна дейност и документооборота в Община Ямбол

 Заповед № РД/02-00844 от 09.10.2020г. относно утвърждаване на вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Ямбол

Заповед № РД/02-00732 от 08.09.2020г. относно утвърждаване на вътрешни правила за регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на Община Ямбол

Заповед № РД/02-00449 от 29.05.2020г относно настъпването на фенологична фаза "Восъчна зрялост" на житните култури.

Заповед № ОС/03-00001 от 10.03.2020г относно принудително изземване на идеална част от общински терен с идентификатор 87374.559.93 по КК на гр. Ямбол.

Заповед № РД/02-00196 от 28.02.2020г относно правила за предоставяне право на индивидуално, безплатно и денонощно паркиране върху специално определено и сигнализирано за тази цел място на ППС, на лица с трайни увреждания.

Заповед № РД/02-00167 от 21.02.2020г относно забраната за отглеждане на домашни птици на открито и провеждане на пазари и изложби за птици на територията на община Ямбол.

Заповед № РД/02-00160 от 18.02.2020г. относно забраната за паша на селскостопански животни в землището на Община Ямбол.

Заповед № РД-04-11/28.05.2019 на Областна Дирекция "Земеделие"- Ямбол за осигуряване на пожарна безопасност при настъпване на фаза "Восъчна зрялост" на житните култури.

Заповед № РД/02-00131от 20.02.2019г. относно забраната за паша на селскостопански животни в землището на Община Ямбол.

Заповед № РД/02-00559 от 06.11.2017г.

Заповед № РД/02-00567 от 07.11.2017г. във връзка със сигнал за извършено нарушение по смисъла на чл.99 ал.1 от ЗГР.

Заповед № РД/02-00425 от 17.08.2017г. за определяне на комисия за организиране на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти.

Заповед № РД/02-00323 от 20.06.2017г.

Заповед № РД/02-00303 от 12.06.2017г.

Заповед № РД-07-1560-75/25.05.2017 на Областна Дирекция "Земеделие"- Ямбол за осигуряване на пожарна безопасност при настъпване на фаза "Восъчна зрялост" на житните култури.

Заповед за определяне на комисия за организиране на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти.

Заповед за определяне на комисия за организиране на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти или части от тях.

Заповед № О-0077 от 31.01.2017 г.

Заповед № РД/02-00757 от 26.10.2016г.

Заповед № РД/02-00730 от 13.10.2016г.

Заповед № РД/02-00731 от 13.10.2016г.

Заповед № РД/02-00488 от 30.06.2016г.

Заповед № ОС/01-00033 от 21.04.2016г.

Заповед № РД/02-00475 от 21.06.2016г.

Заповед № ОС/04-00030 от 27.05.2016г.

Заповед № ОС/04-00029 от 17.05.2016г.

Заповед № ОС/04-00028 от 17.05.2016г.

Заповед № РД/02-00391 от 13.05.2016г.

Заповед РД/002-00366 от 04.05.2016г. относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за избор на фирма за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали от бракувано имущество общинска собственост.

Заповед № РД/02-00365 от 04.05.2016г. във връзка със забрана за провеждането на изложби и пазари на ЕПЖ на територията на община Ямбол

Заповед № РД/02-00342от 28.04.2016г.

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

Заповед № РД/02-00249 от 24.03.2016г.

Заповед № РД/02-00242от 24.03.2016г.

Заповед № РД/02-00123 от 18.02.2016г.

Заповед № РД/02-00122 от 18.02.2016г.

Заповед № РД/02-00120 от 18.02.2016г.

Заповед № РД/02-001100 от 12.02.2016г.

Заповед № РД/02-00109 от 11.02.2016г. във връзка със сигнали за извършени нарушения.

Заповед № РД/02-00108 от 11.02.2016г. във връзка със сигнали за извършени нарушения.

Заповед № РД/02-00078 от 09.02.2016г. във връзка със сигнали за извършени нарушения.

Заповед № РД/02-00058 за организиране на базар за продажба на мартеници

Заповед № РД/02-00059 за провеждане на празничен базар "Кукерландия 2016"

Заповед РД/02-00955/14.12.2015 г. за организиране на Коледен и Новогодишен базар

Заповед №ОС/03-00008/19.10.2015г. във връзка с изземване на жилищен имот общинска собственост

Заповед РД/02-00826/13.10.2015г. във връзка с осигуряване на пожарната безопасност през есенно-зимния период на 2015/2016г.

Заповед РД/02-00824/13.10.2015г. във връзка с повишаване готовността на общината за действие при усложнени зимни условия

Заповед РД/02-00789/25.09.2015г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

Заповед РД/02-00785/24.09.2015 г. за публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - общинскa собственост - дървесина, добита на територията на Община Ямбол.

Заповед РД/02-00790/25.09.2015 г. за публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински имоти - земеделски земи.

Заповед РД/02-00742/07.09.2015 г.във връзка с промяна в движението на автобусни линии №16, №20, №18к и №25.

Заповед РД/02-00720/24.08.2015 г. във връзка с зачестилите пожари в земеделските територии

Заповед РД/02-00709/18.08.2015 г. за промяна в движение на автобусни линии №18к с №20. - Приложение.

Проект на заповед за определяне на втори етап на режим за платено кратковременно паркиране в "Синя зона"

Заповед РД/02-00693/10.08.2015 г. за определяне на комисия по ЗГР

Заповед РД/02-00694/10.08.2015 г. за определяне на комисия по ЗГР

Заповед РД/02-00690/06.08.2015 г.

Заповед РД/02-00689/06.08.2015 г.

Заповед РД/02-00675/31.07.2015г. относно промяна в движението на автобусни линии

Заповед № ОС/01-00093/31.07.2015г. за прекратяване на наемно правоотношение

Заповед № ОС/01-00088/03.07.2015г. за прекратяване на наемно правоотношение

Заповед РД/02-00542 относно местата за разполагане на контейнери за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Заповед РД/02-00543 относно местата за разполагане на контейнери за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори

Заповед РД/02-00609/12.06.2015г. за осигуряване на пожарната безопастност

Заповед РД-07-104/07.05.2015г. на Директора на ОД "Земеделие" Ямбол

Заповед РД-07-33/08.05.2015г. на Директора на ОД "Земеделие" Ямбол

Заповед РД/02-00584/27.05.2015г. за провеждане на публични търгове за продажба на недвижими имоти общинска собственост

Заповед РД/02-00580/26.05.2015г. за осигуряване на пожарната безопасност в община Ямбол през летния пожароопасен период на 2015г.

Заповед РД/02-00539 за определяне на разрешените за къпане места

Заповед РД/02-00537/05.05.2015г. за организиране Празничен базар "Пробуждане"

Заповед РД/07-02/17.04.2015г. на Директора на ОД "Земеделие" Ямбол

Заповед РД/02-00478/15.04.2015г. за провеждане на публични търгове

Заповед РД/07-104/27.02.2015г на директора на ОДЗ-Ямбол, на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014-2015 година за землището на гр.Ямбол

Заповед РД/02-00295/04.03.2015г

Заповед ОС/01-00023/04.03.2015г

Заповед РД/02-00702 от 19.11.2014г. - Приложение

Заповед ОС/01-00013/10.02.2015г

Заповед за провеждане на Маскараден фестивал "Кукерландия"-Ямбол 2015г. - Схема

Заповед ОС/01-00010/06.02.2015г

Заповед РД/02-00074/04.02.2015г

Заповед ОС/03-00003/30.01.2015г

Заповед ОС/03-00002/29.01.2015г.

Заповед ОС/03-00001/28.01.2015г.

Заповед за организиране базар за продажба на мартеници в гр.ЯмболСхеми

Заповед РД/02-00783 във връзка с конкурс за длъжността директор на Регионална библиотека "Г.С.Раковски" - Ямбол.

Заповед РД/02-00782 във връзка с конкурс за длъжността директор на "Музей на бойната слава".

Заповед за провеждане на Коледен и Новогодишен базар 2014 - Уведомление - Схеми

Заповед РД/02-00693 от 13.11.2014 г. за публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - общинска собственост, представляващи строителни материали - гранитни павета

Заповед РД/02-00655 от 24.10.2014 г. за осигуряване на пожарната безопасност на административни, производствени и жилищни сгради и райони на територията на община Ямбол през есенно-зимния период на 2014/2015 г.

Заповед РД/02-00654 от 24.10.2014 г. за повишаване готовността на общината за действие при усложнени зимни условия

Заповед РД/02-00626 от 15.10.2014г. за определяне на границите на районите за сметосъбиране за 2015г.

Заповед РД/02-00550 относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

Заповед РД/02-00521 от 25.08.2014 относно временна организация на движението

Уведомление на проект на заповед, относно пространството пред сградата на община Ямбол

Заповед ОС/05-00002/30.07.2014 г. относно отчуждаване на поземлен имот

Заповед ТУ/04/00109/30.07.2014 г.

Заповед ТУ/04-00108/30.07.2014 г.

Заповед РД/02-00448 от 15.07.2014 г. относно забрана на нощна паша и провеждане изложби и пазари на едри и дребни преживни животни на територията на община Ямбол

Заповед ОС/01-00054 от 14.07.2014 г. относно прекратяване на наемно правоотношение

Заповед РД/02-00446 от 11.07.2014 г. относно провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажбата на следните недвижими имоти

Заповед РД/02-00428 от 03.07.2014 г. относно провеждане на търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на нежилищни имоти или части от тях

Заповед ОС/04-00030 от 02.07.2014 г.

Заповед РД/02-00392 от 23.06.2014 г. за определяне басейна при комплекс "Вега" за разрешено за къпане място

Заповед РД/02-00382 от 11.06.2014 г. относно забраната за къпането в следните водни площи

Заповед ОС/04-00023 от 27.05.2014 г.

Заповед РД/02-00303 от 12.05.2014 относно пожарната безопасност през летния пожароопасен период на 2014г.

Заповед РД/02-00307 от 12.05.2014 г.

Заповед №РД/02-00073/2014 за организиране базар за продажба на мартеници

Заповед за провеждане на Коледен и Новогодишен базар

Заповед за търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

Заповед за повишена готовност на общината за действие при усложнени зимни условия

Заповед за провеждане на на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на нежилищни имоти и части от тях

Заповед за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

Заповед за определяне на границите на районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване през 2014г.

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти

Заповед за осигуряване на пожарна безопасност РД/02-00630

Уведомително писмо с изх. No. 2801-48876 за започване процедура за изземване на общинско жилище

Заповед за прекратяване на наемно правоотношение No. OC/01-00029