Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Наредба за УОБ

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

Наредбата е отменена на XXXVII  заседание на ОбС Ямбол на 26.06.2014г.