Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Документи » Обявления

Обявления

УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ИМОТИ ПО ЧЛ.37в от ЗСПЗЗ

 

15.05.2020 г. - Обявление с рег. № О-0175/15.05.2020 г. - Придружаващи документи - Приложение 1 - Приложение 2

14.05.2020 г. - Обявление с рег. № О-0174/14.05.2020 г. 

14.05.2020 г. - Обявление с рег. № О-0173/14.05.2020 г. 

14.05.2020 г. - Обявление с рег. № О-0172/14.05.2020 г. 

13.05.2020 г. - Обявление с рег. № О-0169/13.05.2020 г. 

30.04.2020 г. - Обявление с рег. № О-0157/30.04.2020 г. 

27.04.2020 г. - Обявление ПУП и ПП с рег. № О-0149/27.04.2020 г.

27.04.2020 г. - Обявление с рег. № О-0148/27.04.2020 г.

24.04.2020 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със заповед № ТУ/02-00032 от 23.04.2020 г. - документ-1; документ-2;

16.04.2020 г. - ПУП - план - схема одобрена със заповед № ТУ/02-00031 от 15.04.2020 г.

15.04.2020 г. - ПУП-ПРЗ и РУП одобрен със заповед № ТУ/02-00030 от 14.04.2020 г. - документ-1; документ-2; документ-3;

14.04.2020 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със заповед № ТУ/02-00028 от 13.04.2020 г. - документ-1; документ-2; документ-3;

14.04.2020 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със заповед № ТУ/02-00029 от 13.04.2020 г. - документ-1; документ-2;

13.04.2020 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със заповед № ТУ/02-00027 от 13.04.2020 г. - документ-1; документ-2;

10.04.2020 г. - Обявление с рег.№ О–0138/10.04.2020 г.

18.03.2020 г. - Обявление с рег. № О-0123/18.03.2020 г.

13.03.2020 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00023/ 12.03.2020 г.

13.03.2020 г. - Обявление с рег. № О-0116/13.03.2020 г.

13.03.2020 г. - Обявление с рег. № О-0115/13.03.2020 г.

11.03.2020 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00021 / 11.03.2020 г. 

11.03.2020 г. - Обявление с рег. № О-0109/11.03.2020 г.

06.03.2020 г. - Обявление с рег. № О-0101/06.03.2020 г.

05.03.2020 г. - Обявление с рег. № О-0099/05.03.2020 г.

20.02.2020 г. - Обявление с рег. № О-0078/20.02.2020 г.

19.02.2020 г. - Обявление с рег. № О-0077/19.02.2020 г.

18.02.2020 г. - Обявление с рег. № О-0073/18.02.2020 г.

07.02.2020 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00018 / 07.02.2020 г. 

07.02.2020 г. - ПУП-ПР одобрен със Заповед № ТУ/02-00017 / 07.02.2020 г. 

07.02.2020 г. - ПУП-ПР одобрен със Заповед № ТУ/02-00016 / 07.02.2020 г. 

06.02.2020 г. - Обявление с рег. № О-0052/06.02.2020 г.

05.02.2020 г. - Обявление с рег. № О-0051/05.02.2020 г.

03.02.2020 г. - Обявление с рег. № О-0046/03.02.2020 г.

03.02.2020 г. - Обявление с рег. № О-0045/03.02.2020 г.

31.01.2020 г. - Обявление с рег. № О-0041/31.01.2020 г.

31.01.2020 г. - Обявление с рег. № О-0039/31.01.2020 г.

31.01.2020 г. - Обявление с рег. № О-0040/31.01.2020 г.

28.01.2020 г. - Обявление с рег. № О-0033/28.01.2020 г.

24.01.2020 г. - Обявление с рег. № О-0026/24.01.2020 г.

23.01.2020 г. - ПУП-ПРЗ и РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00008 / 23.01.2020 г.

23.01.2020 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00010 / 23.01.2020 г. 

21.01.2020 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00005 / 20.01.2020 г. 

21.01.2020 г. - ПУП-ПП одобрен със Заповед № ТУ/02-00007 / 21.01.2020 г. 

20.01.2020 г. - Обявление с рег. № О-0020/20.01.2020 г.

17.01.2020 г. - Обявление с рег. № О-0017/17.01.2020 г.

17.01.2020 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00004 / 16.01.2020 г. 

14.01.2020 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00003/ 14.01.2020 г.

14.01.2020 г. - Обявление с рег. № О-0013/14.01.2020 г.

07.01.2020 г. - Обявление с рег. № О-0009/07.01.2020 г.

07.01.2020 г. - Обявление с рег. № О-0008/07.01.2020 г.

06.01.2020 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00085/ 20.12.2019 г.

06.01.2020 г. - ПУП-План схема за водоснабдяване одобрена със Заповед № ТУ/02-00083 / 19.12.2019 г. 

20.12.2019 г. - ПУП-ПЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00084 / 20.12.2019 г. 

16.12.2019 г. - ПУП-ПЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00082 / 16.12.2019 г. 

16.12.2019 г. - Обявление с рег. № О-0600/16.12.2019 г.

12.12.2019 г. - ПУП-ПП одобрен със Заповед № ТУ/02-00080 / 11.12.2019 г. 

12.12.2019 г. - ПУП-ПП одобрен със Заповед № ТУ/02-00079 / 11.12.2019 г. 

12.12.2019 г. - Обявление с рег. № О-0597/12.12.2019 г.

11.12.2019 г. - Обявление с рег. № О-0595/10.12.2019 г.

11.12.2019 г. - Обявление с рег. № О-0594/10.12.2019 г.

09.12.2019 г. - Обявление с рег. № О-0592/09.12.2019 г.

29.11.2019 г. - Обявление с рег. № О-0582/29.11.2019 г.

26.11.2019 г. - Обявление с рег. № О-0572/26.11.2019 г.

26.11.2019 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00077 / 25.11.2019 г. 

25.11.2019 г. - Обявление с рег. № О-0562/18.11.2019 г.

18.11.2019 г. - Обявление с рег. № О-0563/18.11.2019 г.

15.11.2019 г. - Обявление с рег. № О-0560/15.11.2019 г.

15.11.2019 г. - Обявление с рег. № О-0559/15.11.2019 г.

06.11.2019 г. - Обявление с рег. № О-0546/06.11.2019 г.

06.11.2019 г. - Обявление с рег. № О-0544/06.11.2019 г.

05.11.2019 г. - Обявление с рег. № О-0540/05.11.2019 г.

04.11.2019 г. - ПУП-ПРЗ и РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00069/ 01.11.2019 г.

01.11.2019 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00070/ 01.11.2019 г.

30.10.2019 г. - ПУП-ПРЗ и РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00068/ 29.10.2019 г.

29.10.2019 г. - ПУП-РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00067/ 28.10.2019 г.

29.10.2019 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00066/ 28.10.2019 г.

29.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0527/29.10.2019 г.

24.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0526/24.10.2019 г.

24.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0524/24.10.2019 г.

23.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0521/23.10.2019 г.

22.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0520/22.10.2019 г.

21.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0514/21.10.2019 г.

18.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0511/18.10.2019 г.

17.10.2019 г. - ПУП-ПРЗ и РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00060 / 16.10.2019 г.

14.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0501/14.10.2019 г.

11.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0500/11.10.2019 г.

10.10.2019 г. - ПУП-РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00056/ 10.10.2019г.

09.10.2019 г. - ПУП и РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00055/ 09.10.2019г.

09.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0495/09.10.2019 г.

09.10.2019 г. - РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00053/ 09.10.2019 г.

09.10.2019 г. - Обявление с рег. № О-0494/09.10.2019 г.

04.10.2019 г. - Уведомление с рег. № 2801-18986/04.10.2019 г.

27.09.2019 г. - Обявление с рег. № О-0476/27.09.2019 г.

24.09.2019 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00050/ 20.09.2019 г.

24.09.2019 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00049 / 20.09.2019 г. 

17.09.2019 г. - Обявление с рег. № О-0468/17.09.2019 г.

17.09.2019 г. - ПУП-ПП одобрен със Заповед № ТУ/02-00046 / 09.09.2019 г.

16.09.2019 г. - Обявление с рег. № О-0467/16.09.2019 г.

16.09.2019 г. - Обявление с рег. № О-0466/16.09.2019 г.

13.09.2019 г. - Обявление с рег. № О-0465/13.09.2019 г.

30.08.2019 г. - Обявление с рег. № О-0443/30.08.2019 г.

29.08.2019 г. - Обявление с рег. № О-0442/29.08.2019 г.

29.08.2019 г. - ПУП-ПП одобрен със Заповед № ТУ/02-00044 / 27.08.2019 г.

28.08.2019 г. - Обявление с рег. № О-0440/28.08.2019 г.

28.08.2019 г. - Обявление с рег. № О-0439/28.08.2019 г.

27.08.2019 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00043/ 27.08.2019 г.

20.08.2019 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00040 / 20.08.2019 г.

14.08.2019 г. - ПУП-РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00039 / 14.08.2019 г.

14.08.2019 г. - ПУП-ПП одобрен със Заповед № ТУ/02-00037 / 09.08.2019 г.

13.08.2019 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00038 / 09.08.2019 г.

07.08.2019 г. - Обявление с рег. № О-0406/07.08.2019 г.

07.08.2019 г. - Обявление с рег. № О-0405/07.08.2019 г.

06.08.2019 г. - Обявление с рег. № О-0402/06.08.2019 г.

06.08.2019 г. - Обявление с рег. № О-0401/06.08.2019 г.

19.07.2019 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00028/ 04.06.2019 г.

18.07.2019 г. - ПУП-ПЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00035 / 18.07.2019 г.

18.07.2019 г. - Обявление с рег. № О-0383/18.07.2019 г.

18.07.2019 г. - Обявление с рег. № О-0377/18.07.2019 г.

17.07.2019 г. - Обявление с рег. № О-0374/16.07.2019 г.

16.07.2019 г. - Обявление с рег. № О-0373/16.07.2019 г.

16.07.2019 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00026 / 03.06.2019 г.

02.07.2019 г. - Обявление с рег. № О-0348/02.07.2019 г.

02.07.2019 г. - Обявление с рег. № О-0347/02.07.2019 г.

28.06.2019 г. - Обявление с рег. № О-0338/28.06.2019 г.

27.06.2019 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00031 / 26.06.2019 г.

27.06.2019 г. - Обявление с рег. № О-0334/27.06.2019 г.

24.06.2019 г. - ПУП одобрен с Решение № XLIV - 11/24.04.2019 г. на Общински съвет Ямбол

21.06.2019 г. - Обявление с рег. № О-0332/21.06.2019 г.

19.06.2019 г. - Обявление с рег. № О-0328/19.06.2019 г.

18.06.2019 г. - Обявление с рег. № О-0326/18.06.2019 г.

17.06.2019 г. - Заповед с рег. № РД/02-00381/20.05.2019 г.

12.06.2019 г. - Обявление с рег. № О-0322/12.06.2019 г.

06.06.2019 г. - Обявление с рег. № О-0303/06.06.2019 г.

06.06.2019 г. - Обявление с рег. № О-0296/06.06.2019 г.

04.06.2019 г. - Обявление с рег. № О-0284/04.06.2019 г.

31.05.2019 г. - Обявление с рег. № О-0283/31.05.2019 г. - ПУП Парцеларен план

30.05.2019 г. - Обявление с рег. № О-0281/30.05.2019 г.

30.05.2019 г. - Обявление с рег. № О-0279/30.05.2019 г.

29.05.2019 г. - Обявление с рег. № О-0278/29.05.2019 г.

17.05.2019 г. - Обявление с рег. № О-0265/17.05.2019 г.

14.05.2019 г. - ПУП-РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00020 / 11.04.2019 г.

13.05.2019 г. - ПУП-ПРЗ и РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00022 / 13.05.2019 г.

13.05.2019 г. - РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00021 / 10.05.2019 г.

10.05.2019 г. - Обявление с рег. № О-0250/10.05.2019 г.

08.05.2019 г. - ПУП-ПРЗ одобрен с Решение № XLIV - 10/24.04.2019 г. на Общински съвет Ямбол

19.04.2019 г. - Обявление с рег. № О-0210/19.04.2019 г.

19.04.2019 г. - Обявление с рег. № О-0212/19.04.2019 г. 

19.04.2019 г. - Обявление с рег. № О-0211/19.04.2019 г.

05.04.2019 г. - ПУП-ПРЗ одобрен с Решение № XLIII - 9/29.03.2019 г. на Общински съвет Ямбол

29.03.2019 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00019/ 28.03.2019 г.

28.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0171/28.03.2019 г. 

27.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0169/27.03.2019 г.

27.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0168/27.03.2019 г.

27.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0167/27.03.2019 г.

27.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0166/27.03.2019 г.

27.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0165/27.03.2019 г.

27.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0164/27.03.2019 г.

27.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0163/27.03.2019 г.

27.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0162/27.03.2019 г.

27.03.2019 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00018/ 26.03.2019 г.

26.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0161/26.03.2019 г.

26.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0160/26.03.2019 г.

26.03.2019 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00017/ 25.03.2019 г.

25.03.2019 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00016/ 22.03.2019 г.

22.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0152/22.03.2019 г.

22.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0153/22.03.2019 г.

22.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0154/22.03.2019 г.

22.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0155/22.03.2019 г.

22.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0156/22.03.2019 г.

22.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0157/22.03.2019 г.

22.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0158/22.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0099/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0100/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0101/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0102/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0103/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0104/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0105/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0106/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0107/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0109/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0110/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0111/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0112/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0113/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0114/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0115/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0116/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0117/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0118/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0119/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0121/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0122/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0123/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0124/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0125/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0126/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0127/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0128/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0129/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0130/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0131/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0133/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0134/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0135/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0136/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0137/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0138/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0139/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0140/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0141/20.03.2019 г.

20.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0144/20.03.2019 г.

18.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0091/18.03.2019 г.

14.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0085/14.03.2019 г.

13.03.2019 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00013/ 12.03.2019 г.

13.03.2019 г. - ПУП-ПР одобрен със Заповед № ТУ/02-00012/ 12.03.2019 г.

13.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0083/13.03.2019 г.

12.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0079/12.03.2019 г.

12.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0078/12.03.2019 г.

12.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0077/12.03.2019 г.

12.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0076/12.03.2019 г.

07.03.2019 г. - ПУП-ПР одобрен със Заповед № ТУ/02-00004/ 04.02.2019 г.

07.03.2019 г. - ПУП-ПП одобрен със Заповед № ТУ/02-00007/ 12.02.2019 г.

05.03.2019 г. - Обявление с рег. № О-0071/01.03.2019 г.

25.02.2019 г. - Обявление с рег. № О-0066/25.02.2019 г.

22.02.2019 г. - Обявление с рег. № О-0064/22.02.2019 г.

22.02.2019 г. - Обявление с рег. № О-0061/22.02.2019 г.

22.02.2019 г. - Обявление с рег. № О-0060/22.02.2019 г.

20.02.2019 г. - Обявление с рег. № О-0053/20.02.2019 г.

19.02.2019 г. - Обявление с рег. № О-0051/19.02.2019 г.

18.02.2019 г. - Обявление с рег. № О-0048/18.02.2019 г.

15.02.2019 г. - Обявление с рег. № О-0047/15.02.2019 г.

12.02.2019 г. - Обявление с рег. № О-0041/12.02.2019 г.

12.02.2019 г. - Обявление с рег. № О-0040/12.02.2019 г.

12.02.2019 г. - Обявление с рег. № О-0039/12.02.2019 г.

11.02.2019 г. - Обявление с рег. № О-0037/11.02.2019 г.

04.02.2019 г. - Обявление с рег. № О-0032/04.02.2019 г.

04.02.2019 г. - Обявление с рег. № О-0030/04.02.2019 г.

01.02.2019 г. - Обявление с рег. № О-0027/01.02.2019 г.

31.01.2019 г. - Обявление с рег. № О-0024/31.01.2019 г.

30.01.2019 г. - Обявление с рег. № О-0023/30.01.2019 г.

25.01.2019 г. - Обявление с рег. № О-0019/25.01.2019 г.

21.01.2019 г. - Обявление с рег. № О-0013/21.01.2019 г.

21.01.2019 г. - Обявление с рег. № О-0012/21.01.2019 г.

14.01.2019 г. - Обявление с рег. № О-0010/14.01.2019 г.

11.01.2019 г. - Обявление с рег. № О-0008/11.01.2019 г.

09.01.2019 г. - Обявление с рег. № О-0004/09.01.2019 г.

09.01.2019 г. - Обявление с рег. № О-0003/09.01.2019 г.

07.01.2019 г. - Обявление с рег. № О-0001/07.01.2019 г.

14.12.2018 г. - ПУП-ПЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00059/ 14.12.2018 г.

14.12.2018 г. - ПУП-ПЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00058/ 14.12.2018 г.

12.12.2018 г. - Обявление с рег. № О-0475/11.12.2018 г.

11.12.2018 г. - Обявление с рег. № О-0472/11.12.2018 г.

10.12.2018 г. - Обявление с рег. № О-0469/10.12.2018 г.

07.12.2018 г. - Обявление с рег. № О-0467/07.12.2018 г.

07.12.2018 г. - Обявление с рег. № О-0466/07.12.2018 г.

04.12.2018 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00057/ 04.12.2018 г.

04.12.2018 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00056/ 30.11.2018 г.

30.11.2018 г. - Обявление с рег. № О-0460/30.11.2018 г.

30.11.2018 г. - Обявление с рег. № О-0459/30.11.2018 г.

28.11.2018 г. - Обявление с рег. № О-0454/28.11.2018 г.

27.11.2018 г. - Обявление с рег. № О-0452/27.11.2018 г.

15.11.2018 г. - Обявление с рег. № О-0441/15.11.2018 г.

14.11.2018 г. - ПУП-ПЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00054/ 14.11.2018 г.

07.11.2018 г. - Обявление с рег. № О-0429/07.11.2018 г.

06.11.2018 г. - Обявление с рег. № О-0428/06.11.2018 г.

06.11.2018 г. - Обявление с рег. № О-0427/06.11.2018 г.

06.11.2018 г. - Обявление с рег. № О-0426/06.11.2018 г.

06.11.2018 г. - Обявление с рег. № О-0425/06.11.2018 г.

05.11.2018 г. - Обявление с рег. № О-0424/05.11.2018 г.

05.11.2018 г. - Обявление с рег. № О-0423/05.11.2018 г.

05.11.2018 г. - Обявление с рег. № О-0422/05.11.2018 г.

31.10.2018 г. - Обявление с рег. № О-0417/31.10.2018 г.

22.10.2018 г. - Обявление с рег. № О-0408/22.10.2018 г.

18.10.2018 г. - Обявление с рег. № О-0406/18.10.2018 г. 

16.10.2018 г. - Обявление с рег. № О-0405/16.10.2018 г. 

15.10.2018 г. - Обявление с рег. № О-0399/15.10.2018 г. 

15.10.2018 г. - Обявление с рег. № О-0398/15.10.2018 г. 

15.10.2018 г. - Обявление с рег. № О-0397/15.10.2018 г. 

15.10.2018 г. - Обявление с рег. № О-0396/15.10.2018 г. 

15.10.2018 г. - Обявление с рег. № О-0395/15.10.2018 г. 

10.10.2018 г. - Обявление с рег. № О-0392/10.10.2018 г. 

10.10.2018 г. - Обявление с рег. № О-0391/10.10.2018 г. 

10.10.2018 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00048/ 09.10.2018 г.

09.10.2018 г. - Обявление с рег. № О-0390/08.10.2018 г. 

05.10.2018 г. - РУП одобрен със заповед №ТУ/02-00046 от 03.10.2018г.

05.10.2018 г. - Обявление с рег. № О-0388/05.10.2018 г. 

05.10.2018 г. - Обявление с рег. № О-0387/05.10.2018 г. 

02.10.2018 г. - Обявление с рег. № О-0385/02.10.2018 г. 

01.10.2018 г. - Обявление с рег. № О-0384/01.10.2018 г. 

19.09.2018 г. - Обявление с рег. № О-0374/19.09.2018 г. 

10.09.2018 г. - ПУП-ПР одобрен със Заповед № ТУ/02-00044 от 05.09.2018г.

04.09.2018 г. - Обявление с рег. № О-0364/04.09.2018 г. 

27.08.2018 г. - Обявление с рег. № О-0356/27.08.2018 г.

24.08.2018 г. - Обявление с рег. № О-0355/24.08.2018 г.

14.08.2018 г. - Обявление с рег. № О-0350/14.08.2018 г.

31.07.2018 г. - ПУП-ПП одобрен със Заповед № ТУ/02-00033 от 13.07.2018г.

13.08.2018 г. - ПУП-РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00024 от 06.06.2018г.

10.08.2018 г. - ПУП-ПРЗ и РУП одобрени със Заповед № ТУ/02-00038 от 08.08.2018г.

09.08.2018 г. - Обявление с Рег. № 2801-13784/ 09.08.2018 г за прекратяване на договор за наем на общински нежилищен имот.

03.08.2018 г. - Обявление с рег. № О-0336/03.08.2018 г.

01.08.2018 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00037/ 01.08.2018 г.

01.08.2018 г. - Обявление с рег. № О-0334/01.08.2018 г.

31.07.2018 г. - ПУП-ПР одобрен със Заповед № ТУ/02-00036 от 30.07.2018г.

30.07.2018 г. - ПУП-ПЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00035 от 30.07.2018г.

30.07.2018 г. - ПУП-ПЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00034 от 30.07.2018г.

23.07.2018 г. - Обявление с рег. № О-0331/23.07.2018 г.

16.07.2018 г. - Обявление с Рег. № О-0289/16.07.2018 г.

13.07.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0287/ 13.07.2018 г.

12.07.2018 г. - ПУП-ПР одобрен със Заповед № ТУ/02-00032 от 10.07.2018г.

11.07.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0282/ 11.07.2018 г.

10.07.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0281/ 10.07.2018 г.

09.07.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0278/ 09.07.2018 г.

06.07.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0276/ 06.07.2018 г.

04.07.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0273/ 04.07.2018 г.

03.07.2018 г. - ПУП одобрен със Решение № XXXIV-7 от 28.06.2018г на Общински съвет - Ямбол. 

02.07.2018 г. - ПУП одобрен със Решение № XXXIV-8 от 28.06.2018г на Общински съвет - Ямбол. 

02.07.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0263/ 02.07.2018 г.

27.06.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0260/ 27.06.2018 г.

27.06.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0255/ 26.06.2018 г.

26.06.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0254/ 26.06.2018 г.

25.06.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0249/ 25.06.2018 г.

19.06.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0245/ 19.06.2018 г.

08.06.2018 г. - ПУП-ПП одобрен със Заповед № ТУ/02-00025/ 07.06.2018 г.

06.06.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0224/ 06.06.2018 г.

29.05.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0215/ 28.05.2018 г.

25.05.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0213/ 25.05.2018 г.

23.05.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0211/ 23.05.2018 г.

23.05.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0210/ 23.05.2018 г.

23.05.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0209/ 23.05.2018 г.

23.05.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0208/ 23.05.2018 г.

23.05.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0207/ 23.05.2018 г.

18.05.2018 г. - ПУП-ПП одобрен със Заповед № ТУ/02-00022 от 17.05.2018г.

17.05.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0205/ 17.05.2018 г.

11.05.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0193/ 11.05.2018 г.

09.05.2018 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00007/ 14.02.2018 г.

08.05.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0186/ 08.05.2018 г.

27.04.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0173/ 27.04.2018 г.

26.04.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0171/ 26.04.2018 г.

26.04.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0170/ 26.04.2018 г.

25.04.2018 г. - ПУП-ПП одобрен с Решение № XXX - 8 от 27.02.2018г.

24.04.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0167/ 24.04.2018 г.

24.04.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0166/ 24.04.2018 г.

24.04.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0165/ 24.04.2018 г.

24.04.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0164/ 24.04.2018 г.

18.04.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0154/ 18.04.2018 г.

18.04.2018 г. - ПУП-РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00018 от 17.04.2018г.

17.04.2018 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-0016/ 16.04.2018 г.

16.04.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0147/ 13.04.2018 г.

16.04.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0146/ 13.04.2018 г.

11.04.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0140/ 11.04.2018 г.

11.04.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0139/ 11.04.2018 г.

04.04.2018 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-0014/ 04.04.2018 г.

04.04.2018 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-0013/ 04.04.2018 г.

03.04.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0131/ 03.04.2018 г.

30.03.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0130/ 30.03.2018 г.

30.03.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0129/ 30.03.2018 г.

28.03.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0125/ 28.03.2018 г.

23.03.2018 г. - ПУП-ПП одобрен с Решение № XXII - 2 от 08.12.2017г.

20.03.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0110/ 20.03.2018 г.

20.03.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0109/ 20.03.2018 г.

15.03.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0107/ 15.03.2018 г.

15.03.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0106/ 15.03.2018 г.

15.03.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0104/ 15.03.2018 г.

15.03.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0103/ 15.03.2018 г.

13.03.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0101/ 13.03.2018 г.

09.03.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0099/ 09.03.2018 г.

09.03.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0098/ 09.03.2018 г.

09.03.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0095/ 08.03.2018 г.

01.03.2018 г. - ПУП-ПРЗ и РУП одобрени със Заповед № ТУ/02-00010 от 27.02.2018г.

26.02.2018 г. - ПУП-ПЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00009 от 26.02.2018г.

15.02.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0081/ 15.02.2018 г.

15.02.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0079/ 15.02.2018 г.

14.02.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0074/ 14.02.2018 г.

14.02.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0073/ 14.02.2018 г.

14.02.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0072/ 14.02.2018 г.

06.02.2018 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00005 от 05.02.2018г.

06.02.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0060/ 05.02.2018 г

02.02.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0054/ 01.02.2018 г

02.02.2017 г. - ПУП-РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00004 от 01.02.2018г.

02.02.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0055/ 02.02.2018 г

01.02.2018 г. - ПУП-ПЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00002 от 31.01.2018г.

26.01.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0050/ 26.01.2018 г.

19.01.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0039/ 19.01.2018 г.

12.01.2018 г. - Съобщение с Рег. №О-0029 / 12.01.2018 г.

10.01.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0026 / 10.01.2018 г.

02.01.2018 г. - Обявление с Рег. №О-0002 / 02.01.2018 г.

29.12.2017 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00093 от 21.12.2017г.

21.12.2017 г. - ПУП-ПЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00092 от 20.12.2017г.

21.12.2017 г. - Пуп-Руп одобрен със заповед №ТУ/02-00091 / 20.12.2017 г.

15.12.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0580 / 15.12.2017 г.

11.12.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0577 / 11.12.2017 г.

29.11.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0566 / 29.11.2017 г.

10.11.2017 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00089 от 10.11.2017г.

10.11.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0536 / 10.11.2017 г.

06.11.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0533/ 06.11.2017 г.

30.10.2017 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00086 от 27.10.2017г.

27.10.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0523/ 27.10.2017 г.

27.10.2017 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00084 от 25.10.2017г.

26.10.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0521/ 26.10.2017 г.

26.10.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0520/ 26.10.2017 г.

26.10.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0519/ 26.10.2017 г.

26.10.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0518/ 26.10.2017 г.

25.10.2017 г. - РУП одобрен със заповед №ТУ/02-00083 от 25.10.2017г.

24.10.2017 г. - ПУП-РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00081 от 20.10.2017г.

24.10.2017 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00082 от 23.10.2017г.

24.10.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0512/ 24.10.2017 г.

24.10.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0511/ 24.10.2017 г. 

24.10.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0510/ 24.10.2017 г.

24.10.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0506/ 19.10.2017 г.

19.10.2017 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00080 от 19.10.2017г.

12.10.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0503/ 12.10.2017 г.

11.10.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0490/ 10.10.2017 г.

09.10.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0485/ 09.10.2017 г.

06.10.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0483/ 06.10.2017 г.

06.10.2017 г. - ПУП-ПЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00076 от 05.10.2017г.

03.10.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0474/ 03.10.2017 г.

03.10.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0473/ 03.10.2017 г.

18.09.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0450/ 18.09.2017 г.

13.09.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0448/ 13.09.2017 г.

11.09.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0445/ 11.09.2017 г.

05.09.2017 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00073 от 05.09.2017г.

05.09.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0440/ 05.09.2017 г.

04.09.2017 г. - ПУП-ПРЗ и РУП одобрени със Заповед № ТУ/02-00072 от 01.09.2017г.

30.08.2017 г. - ПУП-ПРЗ и РУП одобрени със Заповед № ТУ/02-00071 от 30.08.2017г.

30.08.2017 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00070 от 29.08.2017г.

29.08.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0431/ 29.08.2017 г.

25.08.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0424/ 25.08.2017 г.

24.08.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0416/ 23.08.2017 г.

23.08.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0418/ 23.08.2017 г.

23.08.2017 г. - ПУП-ПР одобрен със Заповед № ТУ/02-00069 от 22.08.2017г.

15.08.2017 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00068 от 15.08.2017г.

14.08.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0406/ 14.08.2017 г.

14.08.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0405/ 14.08.2017 г.

04.08.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0396/ 04.08.2017 г.

31.07.2017 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00065 от 31.07.2017г.

31.07.2017 г. - ПУП-ПР одобрен със Заповед № ТУ/02-00064 от 28.07.2017г.

28.07.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0378/ 28.07.2017 г.

28.07.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0377/ 28.07.2017 г.

25.07.2017 г. - Уведомление за издаване на заповед за основание чл. 57А от ЗУТ.

24.07.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0371/ 24.07.2017 г.

21.07.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0360/ 21.07.2017 г.

20.07.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0359/ 20.07.2017 г.

20.07.2017 г. - ПУП-РУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00060 от 19.07.2017г.

19.07.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0356/ 18.07.2017 г.

18.07.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0353/ 18.07.2017 г.

13.07.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0346/ 13.07.2017 г.

13.07.2017 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00056 от 12.07.2017г.

13.07.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0342/ 13.07.2017 г.

12.07.2017 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00055 от 11.07.2017г.

12.07.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0341/ 12.07.2017 г.

11.07.2017 г. - ПУП-ПРЗ и РУП одобрени със Заповед № ТУ/02-00053 от 10.07.2017г.

11.07.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0338/ 11.07.2017 г.

10.07.2017 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00052 от 07.07.2017г.

10.07.2017 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00050 от 07.07.2017г.

07.07.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0336/ 07.07.2017 г.

07.07.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0335/ 07.07.2017г.

03.07.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0323/ 03.07.2017 г.

29.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0321/ 29.06.2017 г.

29.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0320/ 29.06.2017 г.

29.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0319/ 29.06.2017 г.

29.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0318/ 29.06.2017 г.

29.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0317/ 29.06.2017 г.

29.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0316/ 29.06.2017 г.

29.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0315/ 29.06.2017 г.

29.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0314/ 29.06.2017 г.

29.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0313/ 29.06.2017 г.

29.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0312/ 29.06.2017 г.

29.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0311/ 29.06.2017 г.

29.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0310/ 29.06.2017 г.

29.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0309/ 29.06.2017 г.

29.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0308/ 29.06.2017 г.

29.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0307/ 29.06.2017 г.

29.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0306/ 29.06.2017 г.

29.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0305/ 29.06.2017 г.

29.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0304/ 29.06.2017 г.

29.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0303/ 29.06.2017 г.

29.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0302/ 29.06.2017 г.

29.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0301/ 29.06.2017 г.

29.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0300/ 29.06.2017 г.

29.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0299/ 29.06.2017 г.

29.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0298/ 29.06.2017 г. за продажба на имот на ул.Вит №49

26.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0291/ 26.06.2017 г.

23.06.2017 г. - ПУП одобрен със заповед №ТУ/02-00048 от 23.06.2017г.

21.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0290/ 23.06.2017 г.

21.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0287/ 23.06.2017 г.

21.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0284/ 21.06.2017 г.

12.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0271/ 12.06.2017 г.

12.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0270/ 12.06.2017 г.

12.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0269/ 12.06.2017 г.

08.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0264/ 08.06.2017 г.

08.06.2017 г. - ПУП одобрен със заповед №ТУ/02-00043 от 02.06.2017г.

08.06.2017 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00045 от 06.06.2017г.

05.06.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0254/ 02.06.2017 г.

01.06.2017 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00042 от 01.06.2017г.

19.05.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0235/ 19.05.2017 г.

19.05.2017 г. - ПУП одобрен със заповед №ТУ/02-00041 от 19.05.2017г.

19.05.2017 г. - ПУП одобрен със заповед №ТУ/02-00040 от 19.05.2017

19.05.2017 г. - ПУП-ПП одобрен с Решение № XVII-10 от 15.03.2017г.

19.05.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0234/ 19.05.2017 г.

18.05.2017 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00038 от 17.05.2017г.

17.05.2017 г. - ПУП-ПРЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00037 от 17.05.2017г.

15.05.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0229/ 15.05.2017 г

11.05.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0226/ 09.05.2017 г.

09.05.2017 г. - ПУП одобрен със заповед №ТУ/02-00032 от 09.05.2017

04.05.2017 г. - ПУПодобрен със заповед №ТУ/02-00031 от 26.04.2017г.

03.05.2017 г. - Обявление с Рег. №О – 0218/02.05.2017г.

02.05.2017 г. - ПУП одобрен със заповед №ТУ/02-00028 от 10.04.2017г.

02.05.2017 г. - ПУП - РУП одобрен със заповед №ТУ/02-00033 от 28.04.2017г.

26.04.2017 г. - ПУП-план-схема одобрена със Заповед № ТУ/02-00030 от 25.04.2017г.

25.04.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0206/ 25.04.2017 г.

24.04.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0204/ 24.04.2017 г.

13.04.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0198/ 13.04.2017 г.

04.04.2017 г. - ПУП-ПР одобрен със Заповед № ТУ/02-00027 от 04.04.2017г.

03.04.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0184/ 03.04.2017 г.

29.03.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0178/ 29.03.2017 г.

28.03.2017 г. - ПУП-ПЗ одобрен със Заповед № ТУ/02-00024 от 28.03.2017г.

27.03.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0176/ 27.03.2017 г.

27.03.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0175/ 27.03.2017 г

27.03.2017 г. - ПУП одобрен с Решение № XV-9 от 29.12.2016г.

27.03.2017 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00023 от 24.03.2017г.

22.03.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0171/ 23.03.2017 г.

22.03.2017 г. - ПУП-ПР одобрен със Заповед № ТУ/02-00038 от 13.07.2016г.

21.03.2017 г. - ПУП-ПП одобрен с Решение № XII-19 от 28.09.2016г.

20.03.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0158/ 20.03.2017 г.

20.03.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0157/ 20.03.2017 г.

17.03.2017 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00019 от 17.03.2017г.

13.03.2017 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00003 от 18.01.2017г.

13.03.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0147/ 13.03.2017 г.

10.03.2017 г. - ПУП одобрен с решение на Общински съвет №XV-10 от 29.12.2016г.

07.03.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0131/ 28.02.2017 г.

06.03.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0136/ 06.03.2017 г.

06.03.2017 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00016 от 28.02.2017г.

06.03.2017 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00015 от 27.02.2017г.

23.02.2017 г. - ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00008 от 03.02.2017г.

22.02.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0118/ 22.02.2017 г.

15.02.2017 г. - ПУП-ПЗ одобрен със Заповед №ТУ/02-00011 от 13.02.2017 г.

14.02.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0105/ 14.02.2017г.

14.02.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0104/ 14.02.2017г.

14.02.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0103/ 14.02.2017г.

14.02.2017 г. - Обявление с Рег. №О-0102/ 14.02.2017г.

Обявление с Рег. №О-0082/ 06.02.2017г.

ПУП одобрен със Заповед № ТУ/02-00001 от 11.01.2017г.

ПУП одобрен със заповед №ТУ/02-00070 от 30.11.2016г.

ПУП одобрен със заповед №ТУ/02-00073 от 12.12.2016г.

Обявление с Рег. №О-0044/ 20.01.2017 г

Обявление с Рег. №О-0043/ 20.01.2017 г

РУП одобрен със заповед №ТУ/02-00002 от 18.01.2017г.

ПУП одобрен с решение на Общински съвет №XIII- 19 от 28.10.2016г.

ПУП Одобрен със заповед №ТУ/02-00072 от 30.11.2016г.

ПУП Одобрен със заповед №ТУ/02-00075 от 14.12.2016г. 

ПУП Одобрен със заповед №ТУ/02-00058 от 19.09.2016г. 

ПУП одобрен със Заповед №ТУ/02-00071-30.11.2016г. 

ПУП одобрен с решение на Общински съвет №XIV- 18 от 29.11.2016г. 

Обявление с Рег. №О-0662/ 14.12.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0619/ 23.11.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0616/ 22.11.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0601/ 16.11.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0595/ 14.11.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0594/ 11.11.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0590/ 11.11.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0586/ 09.11.2016 г.

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00062 от 11.10.2016

Обявление с Рег. №О-0552/ 27.10.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0551/ 26.10.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0527/ 13.10.2016 г.

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00046 от 11.08.2016

Обявление с Рег. №О-0523/ 10.10.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0522/ 10.10.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0521/ 06.10.2016 г.

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00049 от 23.08.2016

Обявление с Рег. №О-0509/ 04.10.2016 г.

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00059 от 30.09.2016

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00043 от 04.08.2016

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00034 от 02.06.2016

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00053 от 01.09.2016

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00054 от 02.09.2016

Обявление с Рег. №О-0499/ 27.09.2016 г.

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00041 от 04.08.2016

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00056 от 16.09.2016

Обявление с Рег. №О-0491/ 19.09.2016 г.

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00051 от 23.08.2016

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за "Изграждане на два броя тръбни кладенци за поливане на нова тревна настилка на Градски стадион" в ПИ с идентификатор 87374.537.3 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за "Изграждане на два броя тръбни кладенци"  в ПИ с идентификатор 87374.537.163 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00047 от 16.08.2016

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00050 от 23.08.2016

Обявление с Рег. №О-0443/ 24.08.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0418/ 12.08.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0414/ 09.08.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0399/ 05.08.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0391/ 01.08.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0392/ 01.08.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0360/ 13.07.2016 г.

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00033/31.05.2016г.

Обявление с Рег. №О-0355/ 12.07.2016 г.

Обявление с рег. № О-0353/08.07.2016 г.   План за регулация

Съобщение за публично обявяване с вх.№2801-11691/06.07.2016 г. за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води

Обявление с Рег.№ О-332/28.06.2016г. Парцеларен план-1 Парцеларен план-2 Парцеларен план-3

Обявление с Рег. № О-334/28.06.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0323/ 22.06.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0317/ 14.06.2016 г.

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00019/07.04.2016г.

ПУП одобрен със заповед ТУ/02-00028/04.05.2016г.

Обявление с Рег. №О-0286/ 01.06.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0263/ 19.05.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0257/ 17.05.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0261/ 17.05.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0251/ 13.05.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0213/ 25.04.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0214/ 25.04.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0212/ 21.04.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0203/ 20.04.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0196/ 19.04.2016 г.

ПУП и РУП одобрени със заповед № ТУ/02-00019/ 07.04.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0153/ 11.04.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0157/ 11.04.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0145/ 01.04.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0146/ 01.04.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0147/ 01.04.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0138/ 24.03.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0139/ 24.03.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0120/ 21.03.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0119/ 18.03.2016 г.

Обявление с Изх. №2166/ 01.10.2015 г.

Обявление с Рег. №О-0097/ 02.03.2016 г.  

Обявление с Рег. №О-0082/ 23.02.2016 г.

Одобрен с решение № IV-12/28.01.2016г. на ОбС Ямбол, ПУП-ПП за имот 87374.73.45 по КК на Ямбол

Обявление с Рег. №О-0062/ 15.02.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0060/ 12.02.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0055/ 10.02.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0051/ 09.02.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0052/ 09.02.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0053/ 09.02.2016 г.

Обявление от 29.01.2016г.

Обявление с Рег. №О-0027/26.01.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0028/26.01.2016 г.

Обявление с Рег. №О-0026/21.01.2016 г.

Одобрен ПУП-ПРЗ със заповед № ТУ/02-00009/22.01.2016г.

Одобрен ПУП-ПРЗ със заповед № ТУ/02-00008/14.01.2016г.

ПУП-ПРЗ одобрен със заповед № ТУ/02-00002/11.01.2016г.

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - изх. № 2243 от 19.11.2015 г.