Република България
Община Ямбол

Вие сте тук: Начало » Заместник-кмет

Заместник-кмет

Заместник-кмет на община Ямбол
Михаил Керемидчиев
заместник-кмет

е роден на 13 февруари 1978 г. в град Ямбол.
Икономист. Завършил е университет „Проф. д-р Асен Златаров" град Бургас, специалност "Стопанско управление",  степен "магистър".
Има над 15 години управленски опит в частния сектор.
Работил е като управител на фирма за добив и преработка на скално-облицовъчни материали.

Ресори:
"Сигурност, превенция и опазване на обществения ред"
"Устройство на територията и строителство"

Приемен ден: всеки втори и четвърти четвъртък от месеца