Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Кмет

Кмет

Кмет на община Ямбол

Георги Иванов Славов

Избран за кмет на Община Ямбол с решение Nо. 210-МИ от 26.10.2015 г. на ОИК-Ямбол

Кмет на община Ямбол в мандати: 2007-2011 г. , 2011-2015 г. и 2015-2019 г.

Роден на 29 септември 1965 г. в гр. Ямбол

Образование:

Средно – Математическа гимназия "Николай Лобочевски" – Ямбол

Висше – Технически университет – София, инж. по Електронна техника и микроелектроника

Следдипломна квалификация – Робототехника

Специализация по "Иновационна политика – мениджмънт и маркетинг"

Професионална реализация:

2000-2007 г. - собствен бизнес

1995-2000 г. - супервайзор на "Хеброс банк", клон Ямбол

1994-1995 г. – в. "Делник"

1992-1994 г. – в. "Тракиец"

1991-1992 г. – хоноруван асистент по информационни технологии в Полувисш учителски институт - Ямбол

Семейно положение: Женен, с 2 деца.