Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » РЕКИЦ „ЧИТАЛИЩА”

РЕКИЦ „ЧИТАЛИЩА”

         

Регионален експертно консултантски и информационен център „Читалища” (РЕКИЦ) е създаден през 2005 г. Центърът подпомага осъществяването на националната политика по отношение на читалищата, основана на принципите на децентрализацията, съхраняване на местните традиции и активното гражданско участие. Осъществява дейности за читалищата от цялата област Ямбол.

Основните задължения на центъра включват:

- създаване на база данни, представяща всички действащи читалища в област Ямбол;

- осъществяване на методическа и експертно консултантска дейност;

- разработване на експертни становища по състоянието и проблемите на читалищата;

- подпомагане на читалищата при разработване и участие в проекти;

- Организиране и участие в осъществяването на обучителни програми, курсове и други квалификационни дейности;

- координиране участието на читалищата в териториалната библиотечно информационна мрежа и подпомагане модернизирането им като основни културни и информационни центрове за местната общност;

- организиране и провеждане на регионални срещи по проблемите на читалищата.

Адрес: 8600 гр. Ямбол, пл. „Страшимир Кринчев” № 3

Телефон: 0895506988

E-mail: rekic.yambol @abv.bg

Работно  време (от понеделник до петък):

09:00 ч. - 12:00 ч.

13:00 ч. - 18:00 ч.