Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Община Ямбол изпрати искане до Министерството на околната среда и водите за финансиране на три екологични обекта

Община Ямбол изпрати искане до Министерството на околната среда и водите за финансиране на три екологични обекта

28.06.2005 г.; 1577
Автор: Румяна Стефанова

Община Ямбол изпрати искане за финансиране на три екологични обекта до Министерството на околната среда и водите и включването им в Националната програма към бюджет 2006 на Република България. Първият обект е “Сметище, клетка1”. Обектът е започнат през 1994 г, през 2004 и 2005 г. от републиканския бюджет не са отпускани средства. Към момента в този обект са вложени 1 646 000лв. Вторият обект е изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, а третия – изграждане на Завод за преработка на твърди битови отпадъци. Общото финансиране на т.нар. преходни обекти за 2006 г. е в размер на 17 500 000лв, а за цялостното строителство на трите обекта са необходими 56 591 000лв.