Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Кметът Кирил Тодоров подписа договорите с изпълнителите на обществената поръчка за доставка на хранителни продукти за Дом стари хора и Домашен социален патронаж в Ямбол

Кметът Кирил Тодоров подписа договорите с изпълнителите на обществената поръчка за доставка на хранителни продукти за Дом стари хора и Домашен социален патронаж в Ямбол

29.06.2005 г.; 1551
Автор: Румяна Стефанова

Кметът на Община Ямбол Кирил Тодоров подписа договорите с изпълнителите на обособените позиции от обществената поръчка “ Доставка на хранителни продукти по предварителна седмична заявка за нуждите на “Социални услуги – Дом стари хора и Домашен социален патронаж”. Изпълнител на обособена позиция № 1 – доставка на хляб е “Брайпет” ЕООД за сумата от 7 538 лв с ДДС. Позиция №3 – мляко и млечни продукти изпълнител е “Сакарела” ООД. Сумата за изпълнение на доставката е 27 458 лв с ДДС. СД “Братя Колеви” ще доставят за Дом стари хора и Домашен социален патронаж яйца на стойност 5 940лв с ДДС. За позиция №2 – хлебни изделия и пресни сладкарски изделия няма подписан договор, тъй като решението на възложителя изпълнител да е “Брайпет” ЕООД е обжалвано пред Ямболски районен съд от “Глобус – Василев” ЕООД. Сключените договори са за една година, считано от датата на подписване на документа. Доставката на хранителните продукти се извършва след предоставяне на изпълнителите на писмена заявка веднъж седмично с посочени количество, дата и час за доставка.