Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Договорът за озеленяване и поддържане на озеленени площи в град Ямбол вече е в сила

Договорът за озеленяване и поддържане на озеленени площи в град Ямбол вече е в сила

29.06.2005 г.; 1452
Автор: Румяна Стефанова

Договорът с изпълнителя на обществената поръчка “Озеленяване и поддържане на озеленени площи" «Комуналуниверс» е подписан и е в сила от 22.06.05 г. Дейностите, които са заложени в поръчката са озеленяване и поддържане на площи в ЦГЧ, пешеходни зони, входно-изходни булеварди, жилищни комплекси, междуквартални пространства, градска градина и площи, предназначени за широко обществено ползване. Предвижда се още засаждане на нова дървесно-храстова растителност, декоративно окастряне и подрязване на дървета и храсти.Сумата за изпършване на дейностите по обществената поръчка, предложена от единствения кандидат е 134 931,30лв с ДДС. Срокът на изпълнение на поръчката е 31.12.2005 г.