Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Община Ямбол продаде осем трафопоста на "Електроразпределение - Стара Загора " АД, клон Ямбол

Община Ямбол продаде осем трафопоста на "Електроразпределение - Стара Загора " АД, клон Ямбол

30.06.2005 г.; 1610
Автор: Румяна Стефанова

Кметът на Община Ямбол Кирил Тодоров издаде заповед, с която нарежда да се извърши продажба на осем трафопоста– общинска собственост на “Електроразпределение- Стара Загора”, клон Ямбол. Това са трансформаторен пост ”Мара Гидик”, трафопост “Чорлу”, трансформаторен пост “Бяло море”,трафопост “ Силиврия”, енергийно съоръжение “ Страшимир Кринчев”, трафопост “ Юндола”, трансформаторен пост “ Димитър Благоев” и трафопост “Кристал”. Стойността на недвижимите имоти – трафопостове е 118 069 лв без ДДС. Очаква се до 10 дни средствата да постъпят в Община Ямбол и да бъде подписан договора между двете страни за извършената сделка. Това е стандартна процедура по Закона за енергетиката, според която общините като собственици на енергийни съоръжения – трансформаторни постове, са задължени да ги предоставят възмездно на Електроразпределителните дружества. В Община Ямбол е депозирано заявление от управителя на ямболското дружество за изкупуване на енергийните обекти. Заповедта на кмета на Ямбол е и във връзка с решение на ОбС Ямбол за продажба на трафопостовете. Същата е процедурата и за седем пристройки към трафопостовете в града, за които има и решение на ямболските общински съветници.