Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Проведени повторни търгове за земеделски земи под наем в Община Ямбол

Проведени повторни търгове за земеделски земи под наем в Община Ямбол

30.06.2005 г.; 1670
Автор: Румяна Стефанова

Три ниви са отдадени на проведените повторни търгове на свободни, неполивни общински земеделски ниви, мери и пасища. За срок от пет години са отдадени под наем две ниви в местността «Германски могили» съответно площ 47,826 дка и 104,282 дка. Третият имот – нива се намира в местността «Сухото дере с площ 21,152 дка. И трите имата са четвърта категория и през следващите пет години ще се ползват от «Агромейд» ООД Ямбол. Фирмата беше и единствения кандидат, явил се на повторните търгове днес. Годишната наемна цена на декар е 8.00 лв. Нивите ще се използват най-вероятно за производство на зърнени култури, според първоначалните намерения на наемателя им.