Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Открита е процедура за изготвяне на информационен меморандум на "Инфрастроймонтаж" ЕООД Ямбол

Открита е процедура за изготвяне на информационен меморандум на "Инфрастроймонтаж" ЕООД Ямбол

01.07.2005 г.; 1272
Автор: Румяна Стефанова

Кметът на Община Ямбол Кирил Тодоров издаде заповед, с която се открива процедура чрез пряко договаряне за изготвянето на информационен меморандум на “Инфрастроймонтаж” ЕООД Ямбол. За изготвянето на документа ще бъде поканен ЕТ “МС2 – Марлена Серафимова”, която е изготвила приватизационната оценка на дружеството. Срокът за подаване на предложението е от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа на 04.07.05 г. в стая 403 на Община Ямбол. Седемчленната комисия, с председател зам. кмета Ангел Тепсизов и членове – общински съветници, за разглеждане на предложението ще заседава на 05.07.05 г. от 9.00 часа в зала 440 на Община Ямбол.