Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Комплексно занятие по Гражданска защита в ОУ "Климент Охридски"

Комплексно занятие по Гражданска защита в ОУ "Климент Охридски"

18.04.2005 г.; 1397
Автор: Румяна Стефанова

На 19.04.05 г. в ОУ ”Кл. Охридски” ще се проведе комплексно занятие на тема:” Действие на ученици, учители и помощен персонал при възникване на пожар”. Действията са съгласно заповед на Областния управител на Ямболска област и плана за действия при бедствия, аварии и катастрофи. На занятието ще присъстват и директори на детски градини от областта. Занятието ще се проведе от 11.00 до 13.00 часа.