Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществено обсъждане на стратегията и маркетинговата програма за културен туризъм

Обществено обсъждане на стратегията и маркетинговата програма за културен туризъм

03.01.2011 г.; 1195
Автор: Красимир Костов

Обществено обсъждане на стратегията и маркетинговата програма за културен туризъм на община Ямбол ще се проведе на 10 януари, от 16, 30 часа в зала 107 на общината. Освен представянето на стратегията се предвижда и дискусия. Документът бе разработен в съответствие с изискванията на Закона за туризма. Стратегията бе вече разгледан от консултативния съвет по туризма към кмета на община Ямбол. След общественото обсъждане предстои Стратегията да бъде внесена за разглеждане и одобрение от Общинския съвет.