Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Близо 122 000 клиенти са посетили Центъра за административни услуги в община Ямбол през 2010 година

Близо 122 000 клиенти са посетили Центъра за административни услуги в община Ямбол през 2010 година

10.01.2011 г.; 1255
Автор: Красимир Костов

Средният период за изчакване е 7 : 37 минути, а за обслужване 6 : 23 минути. Три четвърти от посетителите са изчаквали под десет минути. Между 10 и 20 минути е отнело посещението на 10, 58 %. По-малко от четири процента са тези, на които престоят и обслужването е коствало повече от 20 минути.

Сред клиентите на Центъра за административни услуги най-много са плащанията на местни данъци и такси – 45 596 души. Средното време за изчакване при тях е 5 : 30 минути, а за обслужване – 4 : 15 минути. Общо 22 346 са посетили центъра за услуги по гражданско състояние и гражданска регистрация. Тук времето за изчакване е 7 : 08 минути, а за обслужване – 6 : 07 минути. Статистиката от общо 121 946 клиенти се допълва от 16 530 посещения при данъчни инспектори, 15 881 клиенти за заявяване и плащане на административно – технически услуги, наеми и деловодство, както и 12 227 за получаване на готови документи. В графата „други видове услуги” попадат 9 366 клиенти.

Най-честите периоди за посещение в Центъра са между 10:30 и 12 часа, както и следобед, около 15 часа.