Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » В Ямбол ще се проведе семинар на тема: "Подходи към превенцията на употребата на психоактивни вещества. Добри практики в страните от Европейския съюз и САЩ"

В Ямбол ще се проведе семинар на тема: "Подходи към превенцията на употребата на психоактивни вещества. Добри практики в страните от Европейския съюз и САЩ"

18.04.2005 г.; 1485
Автор: Румяна Стефанова

На 22.04.05 г. от 9.00 часа в хотелски комплекс “Сандра 7” в местността Бакаджик ще се проведе еднодневен семинар на тема: “Подходи към превенцията на употребата на психоактивни вещества. Добри практики в страните от Европейския съюз и САЩ.”Организатори на семинара са Община Ямбол, Общинския съвет по наркотични вещества и Фондация “ИНДЕКС” Лектори на семинара са представители на Фондация “ИНДЕКС”. За участие в семинара са поканени всички педагогически съветници от училищата и професионалните гимназии в Ямбол, педагогическите съветници на училища от Община Тунджа и представители на Общинския съвет по наркотични вещества. Семинарът е включен в регионалния план на дейностите на Общински съвет по наркотични вещества за 2005 г.