Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Стартира поредният социален проект на община Ямбол

Стартира поредният социален проект на община Ямбол

21.01.2011 г.; 1499
Автор: Красимир Костов

“Услуги за социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи в Община Ямбол” е финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Той е с продължителност 14 месеца, а общото финансиране е в размер на 187 579,84 лв., 100% от които са безвъзмездна помощ. Бенефициент е Община Ямбол, а партньор – Технически колеж – Ямбол.

Проектите за личен, социален асистент и домашен помощник са сред най-важните за община Ямбол, изтъкна заместник кметът Надя Данкинова по време на официалното представяне на проекта. Подобни инициативи решават проблема от две страни – дават шанс на безработни хора да получават средства като асистенти и помощници и помагат на граждани в нужда да преодолеят социалната изолация, допълни още Данкинова.

Проектът ще допринесе за подобряване качеството на живот на общо 69 души в неравностойно социално положение – хора с физически и ментални увреждания, самотно живеещи възрастни хора, деца с трайни увреждания и техните семейства. Техният подбор ще бъде осъществен въз основа на надлежно разписана методика, като приоритетно ще бъдат включвани лица, напуснали социални институции.

За реализацията на дейностите по проекта ще бъдат ангажирани 5 социални асистенти и 31 домашни помощника за които е предвиден курс на обучение, организиран от партньора по проекта – Техническия колеж – Ямбол.

Формуляри за кандидатстване могат да бъдат набавени от Информация и стая 403 на Община Ямбол. Срокът за кандидатстване е до 04.02.2011г. (включително). Подборът на потребителите ще бъде осъществен от вътрешни за Бенифициента социални ра