Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Заключителна пресконференция по проект

Заключителна пресконференция по проект

24.01.2011 г.; 1313
Автор: Красимир Костов

Заключителната пресконференция за отчитане на резултатите от реализацията на проект „Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в град Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване» ще се състои на 27 януари /четвъртък/ от 11 часа в зала 203 на община Ямбол.

Проектът е на стойност 5 530 101 лв. Средствата са по схема за безвъзмездна финансова помощ «Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали», приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, операция 1.1: Социална инфрасктруктура на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013.