Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Община Ямбол приключи успешно най-големия си проект - Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги

Община Ямбол приключи успешно най-големия си проект - Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги

27.01.2011 г.; 1803
Автор: Красимир Костов

Община Ямбол приключи успешно най-големия си проект - „Ремонт, оборудване и обновяване на Комплексен център за социални услуги в град Ямбол за осигуряване на устойчиво градско развитие и социално включване”, на стойност 5 530 101 лв.. На заключителна пресконференция бяха представени резултатите от проекта, който превърна сградата на бившето училище «Страшимир Кринчев» в уникален не само за Ямбол, но и за страната комплексен център.

В обновената и реконструирана сграда вече постоянно е настанен Дневният център за деца с увреждания, а предстои там да заработи и Центърът за социална интеграция и рехабилитация. Заниманията с ползвателите на социалните услуги се провеждат в просторни стаи и специализирани кабинети специално обзаведени, според нуждите на съответната терапия.

В новия социален комплекс ще функционират още Център за настаняване от семеен тип, Дневен център за възрастни, Дневен център за възрастни с увреждания («Различни, но равни»). Всички центрове разполагат със зали за занимания, за рехабилитация, за терапии, за почивка и организиране на свободното време, компютърна зала, кабинети. Има обособен кухненски блок, който ще се ползва и за нуждите на социалния патронаж.

Събирането под един покрив на социалните центрове значително ще подобри ефективността и ефикасността на предоставяните услуги. Целта е да се подобри качеството на живот на хората от най-уязвимите групи, да се улесни достъпът им до качествени услуги в модернизираната за целта база, да се преодолее тяхната социална изолация.

Този проект създаде възможност да се реновира една пустееща и рушаща се сграда и създаде условия част от социалните услуги, предлагани от общината да се разположат в удобна за хората с увреждания, модерна, съвременна и просторна сграда.

Кметът Георги Славов подчерта, че изграденият център е уникален не само с това, че ще събере под един покрив социалните услуги. Той е пример за това как за три години община Ямбол извървя пътя от административна единица с критики по отношение на социалната дейност до лидер в областта. Градоначалникът изтъкна и ролята на община Ямбол, която вече приложи възможността да се съчетават дейности по различни оперативни програми, нещо което впоследствие се превърна в национална политика. От този месец стартира проектът, финансиран от Оперативна програма „Човешки ресурси” за извеждане и настаняване на 12 деца от ДДЛРГ „Юрий Гагарин” в техния нов дом, изграден в рамките на този проект. По този начин община Ямбол успешно ще приложи финансирането на две Оперативни програми за изпълнение на политиката на деинституционализация и реформиране на домовете за деца, както и за развитие на социалните услуги в общността.

Изграждането на комплексния социален център е само етап от усилията на общината за подобряване качеството на живот на хората с увреждания, допълни заместник кметът Надя Данкинова. Тя посочи проектът и като пример за това как сграда на бивше училище придобива нова функционалност. Община Ямбол разработва проект, в който сградата на друго бивше училище да се превърне в бизнес инкубатор. Добрата работа в областта на социалните услуги и деинституционализацията спомогна Ямбол да бъде пилотна община и по друг проект - „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”. Ямбол е сред малкото градове, в които ще бъдат изградени три центъра за настаняване от семеен тип. Разработен е и проект за подкрепа на деца и семейства, който ще предложи нови 11 социални услуги, насочени към мотивиране на децата да посещават училище.