Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Бургаският апелативен съд отмени присъдата на кмета на община Ямбол Георги Славов и върна делото за ново разглеждане от друг състав на Ямболския окръжен съд

Бургаският апелативен съд отмени присъдата на кмета на община Ямбол Георги Славов и върна делото за ново разглеждане от друг състав на Ямболския окръжен съд

27.01.2011 г.; 1284
Автор: Красимир Костов

Бургаският апелативен съд отмени присъдата на кмета на община Ямбол Георги Славов и върна делото за ново разглеждане от друг състав на Ямболския окръжен съд. Съобщението е на пресцентъра на Апелативния съд. Георги Славов изрази удовлетвореност от отмяната и заяви, че от самото начало е твърдял, че процесът се води предубедено, което се и потвърждава от настоящото решение.

С решение № 5/27.01.2011 г. съдебен състав на Апелативен съд – Бургас отмени присъда № 128/21.10.2010 г. по НОХД № 302/2010 г. на Ямболския окръжен съд. Съдът връща делото за ново разглеждане от друг състав на Ямболския окръжен съд.

С присъда № 128/21.10.2010 г. кметът на Ямбол Георги Иванов Славов е признат за виновен, че в периода от м. септември 2008 г. до м. март 2010 г., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на Община Ямбол, с цел да набави за „Дияна Комерс І” ЕООД – гр. Ямбол облага в размер на 1 741 987.84 лв. е нарушил служебните си задължения и е превишил властта и правата си по чл. 15, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, чл. 39, ал.1, т.3 от ЗОП, чл. 22 от Закона за общинските бюджети и чл. 41, ал. 2 от ЗОП. От деянието са настъпили значителни вредни последици в размер на 2 090 385.41 лв. за Община Ямбол и общинския бюджет и деянието представлява особено тежък случай, поради което на основание чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, предл. 1 и 2, вр. ал. 1 и чл. 54 от НК Ямболският окръжен съд е наложил наказания на подсъдимия Георги Иванов Славов „лишаване от свобода” от пет години и лишаване от право да заема длъжността кмет на общината за срок от шест години.

Георги Славов обжалва осъдителната част на присъдата пред Бургаския апелативен съд, като иска тя да бъде отменена като незаконосъобразна, необоснована и поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.

След като се запозна с материалите, доказателствата и становищата на страните, съдебният състав на Апелативния съд в решението си намира, че обжалваната присъда е постановена при съществено нарушение на процесуалните правила. Съдебният състав, разгледал делото като първа инстанция, е незаконен, поради участието в него на съдия, който е изразявал негативно отношение към подсъдимия, действал е предубедено и това поражда съмнение в законосъобразността, обективността и справедливостта на проверяваната присъда, смятат апелативните съдии. Според решението, присъдата е постановена и при друго съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в изготвянето на протокол за съдебно заседание в нарушение на чл. 311, ал. 1, вр. чл. 129, ал.1 и чл. 11, ал. 2 от НПК.

Съдебният състав счита, че допуснатите съществени процесуални нарушения по време на гледането на делото на първа инстанция представляват основания за отмяна на съдебния акт и за връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на Ямболския окръжен съд, съгласно чл. 335, ал. 2, във вр. с чл. 348, ал. 3, т.2, предл. 2 и т. 3 от НПК. Посочените процесуални нарушения са отстраними.

Предвид изложените мотиви, Апелативният съд счита, че следва да бъде отменена атакуваната присъда, с изключение на нейните влезли в сила части, относно оправдаването на Георги Славов за нарушаване на служебните му задължения и превишаване на власт по чл. 2, ал. 1 от ЗОП, чл. 15, ал. 2, вр. ал. 3 и 4 от ЗОП, чл. 24 от ЗОБ и чл. 148 от ЗУТ.

С решението си от 27.01.2011 г. апелативните съдии отменят присъдата на Ямболския окръжен съд освен относно наказанието „лишаване от свобода” и „лишаване от права”, така и в частта, в която Георги Славов е осъден да заплати на ОД МВР – Ямбол сумата от 5 974.05 лв., направени разноски в досъдебното производство и 360 лв. съдебни разноски, направени в съдебната фаза на делото.

Решението на Апелативния съд не подлежи на касационно обжалване и протестиране.