Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Проектно предложение за Общностен център за интегрирано предоставяне на социални услуги на деца и семейства в риск

Проектно предложение за Общностен център за интегрирано предоставяне на социални услуги на деца и семейства в риск

31.01.2011 г.; 1414
Автор: Красимир Костов

Община Ямбол депозира в Министерството на труда и социалната политика проектно предложение за изграждане на Общностен център за интегрирано предоставяне на социални услуги на деца и семейства в риск. Проектното предложение ще даде възможност за изграждане на детска градина и ясла в комплекс „Бенковски”, като част от общностния център. За решаването на този въпрос общината работи приоритетно през последните три години, като вече има отреден терен.

Основната цел на проекта е превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата. Реализирането ще се осъществи чрез подобряване на готовността на децата от семейства с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години за включване в образователната система, както и подкрепа за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители. Предвижда се още повишаване на общото благосъстояние на децата, както и разширяване на обхвата на услугите, предоставяни на деца с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години.

В рамките на Общностния център ще се предоставят 11 услуги за децата от 0 - 7 години и техните родители. Сред предвидените услуги са Формиране и развитие на родителски умения, Семейно консултиране и подкрепа, Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/ класове, Здравна консултация за деца, Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания.