Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Община Ямбол има пълна готовност за започващото утре Преброяване 2011

Община Ямбол има пълна готовност за започващото утре Преброяване 2011

31.01.2011 г.; 1558
Автор: Красимир Костов

Проведени бяха обучения за преброителите и контрольорите, раздадени са им и с всички необходими документи.

Преброяването на населението и жилищния фонд започва на 1 февруари 2011 г. За пръв път жителите на общината ще имат възможност да осъществят преброяването чрез интернет. От 0.00 часа на 1 февруари до 0.00 часа на 10 февруари всеки ще има възможност да попълни преброителна карта на интернет адрес : http://www.nsi.bg/census2011.

В периода 1 – 9 февруари ще се извършва преброяване на гражданите в преброителни участъци, в които има временно присъстващи лица за краткотраен престой – хотели, болници, мотели и други.

Преброяването на населението и жилищния фонд от преброител ще започне в 8.00 часа на 8 февруари и ще продължи до 20.00 часа на 28 февруари.

В община Ямбол са одобрени общо 537 преброители и контрольори като 41 от тях са резерви. Утвърдени са 401 преброителни участъка и 102 контролни района.