Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Публично обсъждане на Бюджета

Публично обсъждане на Бюджета

31.01.2011 г.; 1330
Автор: Красимир Костов

Публично обсъждане на отчета на Бюджета на общината за 2010 година и на проекта за Бюджет за 2011 година ще се проведе на 7 февруари от 17, 30 часа в зала 107 на община Ямбол.

Кметът Георги Славов кани гражданите на Ямбол, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.