Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Традиционният базар за продажба на мартеници ще се проведе от 14 февруари до 2 март 2011 година

Традиционният базар за продажба на мартеници ще се проведе от 14 февруари до 2 март 2011 година

31.01.2011 г.; 1491
Автор: Красимир Костов

Мартеници ще се продават в Централната градска част - улиците „Търговска” и „Раковски”, както и по квартали.

В базара могат да участват производители на мартеници и всички фирми, регистрирани по Търговския закон. Таксите за участие са 1 лв./ кв. м. на ден за ЦГЧ и 0,9 лв./кв.м. на ден за кварталите. Площта на всяка позиция в базара ще бъде в размер на 2 кв.м. Пропускът на лек автомобил /за зареждане/ ще струва 10 лв.

Заявления за участие ще се приемат в Центъра за административни услуги на община Ямбол от 01.02.2011 г. Необходими са лична карта и решение за регистрация на фирмата. Разрешителните ще се издават по реда на подаване на молбите, а таксите за участие ще се заплащат веднага с приемането на документите.