Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Общо събрание на Българската общинска агенция за подкрепа на малки и средни предприятия, с председател Кирил Тодоров, кмет на Община Ямбол ще се проведе на 21 април

Общо събрание на Българската общинска агенция за подкрепа на малки и средни предприятия, с председател Кирил Тодоров, кмет на Община Ямбол ще се проведе на 21 април

18.04.2005 г.; 1513
Автор: Румяна Стефанова

Кметът на Община Ямбол Кирил Тодоров ще вземе участие в работата на Общото събрание на НСОБР, което ще се проведе на 21.04.05 г. от 13.00 часа в София. В дневния ред са включени отчет за дейността на УС на НСОРБ, отчет за дейността на Контролния съвет на НСОРБ, отчет за изпълнение на бюджета на НСОРБ за 2004 г и проектобюджет за 2005 г., програма за дейността на НСОРБ през 2005 г., законодателна програма на сдружението за периода 2005 – 2007 г.. От 15.00 часа ще се проведе и Общо събрание на Българската общинска агенция за подкрепа на малки и средни предприятия, чийто председател е кмета на Ямбол Кирил Тодоров. Ще бъде приет Устава на Агенцията и избор на Управителен съвет . Предвидено е приемане на изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на НСОРБ, създаване на Стопанско звено към НСОРБ. В съпътстващата програма на Общото събрание за 20.04.05 г. е предвиден семинар “ Местните власти и ЕС: разпределение на отговорностите и финансови трансфери. Добри практики – опазване на водите и управление на отпадъците” . Семинарът е организиран с финансовата подкрепа на Френското посолство в България и съдействието на Института за обучение на местните власти към Асамблеята на департаментите на Франция. За 22.04.05 г. е предвидена и практическа конференция “Ефективно усвояване на средствата от фондовете на ЕС – опита на британските общини”. Конференцията е организирана с финансовата подкрепа на Британското посолство и със съдействието на Британското външно министерство и Международното бюро за местно самоуправление във Великобритания.